„Původně jsme chtěli začít na jaře 2021, ale z důvodu prodloužení výběru zhotovitele se tak nestalo. ŘSD zahájilo výběrové řízení včas, ovšem nečekaně došlo k vyloučení jednoho uchazeče, proto se prodloužily správní lhůty a protáhl se také podpis smlouvy se zhotovitelem,“ uvedl Miroslav Mazal, mluvčí ŘSD.

Vyloučení Metrostavu

Silničáři  vyloučili původního vítěze firmu Metrostav Infrastructure a místo něj vybrali sdružení společností ve složení Firesta-Fišer, IDS a Eurovia. Vyplývá to z registru smluv.

Z původní ceny 318 milionů se tak práce vyšplhají na téměř 350 milionu korun. I tak se ale stát v rámci projektu vejde do původního rozpočtu a ušetří téměř 30 milionů. Původní rozpočet totiž hovořil o nákladech zhruba 380 milionů korun. Metrostav byl vyloučen kvůli nesplnění podmínek. Detailněji je stavba popsána v informačním letáku ŘSD.

Právě vyloučení a podpis Metrostavu pak způsobily zmíněné průtahy. Silničáři tak doufají, že stihnou začátek ještě letos. Portál ŘSD nicméně hovoří o začátku prací v příštím roce s tím, že by mělo být hotovo v listopadu 2022.

Předmětem prací je oprava mostů, které jsou v šestém ze sedmi stupňů poškození.

 „Předmětem plnění je celková oprava mostních objektů ev. č. D46-014..1,2 na dálnici D46 ve městě Prostějov. Stavební stav stávajících mostů je velmi špatný – VI. Oprava bude spočívat ve výměně mostního svršku vč. izolací, nových říms a nových protihlukových stěn, bude provedeno nové odvodnění, výměna všech ložisek a sanace spodní stavby,“ uvádí se na profilu zadavatele ŘSD.

V současné době probíhají u Prostějova také práce na projektu Prostějov-střed. Dělnicí tam přidávají další pruhy a rekonstruují mimoúrovňovou křižovatku.

Jan Meichsner