Oprava dálnice D35 v úseku Litovel-Křelov za 173 milionů korun, bez DPH, je v plném proudu. ŘSD vyměňuje povrch pouze pravého jízdního pásu v délce 10 kilometrů.

„Nezávislá prohlídka trasy Litovel–Křelov diagnostikovala přítomnost trhlin, deformací, vyjetých kolejí a starých oprav postupně nevyhovujících potřebnému stavu dálnice, proto byla zvolena obsáhlá rekonstrukce formou recyklace za studena a pokládky nových asfaltových vrstev,“ vysvětlil regionální mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Práce potrvají do druhé poloviny listopadu letošního roku.

Po dobu opravy motoristé jezdí sníženou rychlostí po volné části dálnice v jednom jízdním pruhu pro každý směr.

„V průběhu prací bude uzavřena odpočívka Unčovice a neprůjezdné sjezdy či nájezdy D35 nahradí objízdné trasy vedené k nejbližšímu dálničnímu křížení, kudy se řidiči pohodlně vrátí zpět na požadovaný směr,“ informoval počátkem července mluvčí ŘSD.

Omezení u Příkaz

Kolony se ve zúžení většinou netvoří, provoz na dálnici je plynulý.

Řada motoristů ale volí cestu mezi Litovlí a Olomoucí po paralelní krajské komunikaci, která na katastru Litovle vloni a předloni procházela rekonstrukcí. Řidiči museli přetrpět objížďky. Na výjimku mohli po dálnici i ti, kteří neměli zaplacený kupón.

V první polovině srpna po krajské silnici do Olomouce opět neprojedou. Souběžně s opravami dálnice se Správa železnic pustí do rekonstrukce železničního přejezdu u Příkaz. K částečné a následně úplné uzavírce silnice II/635 dojde v místě přejezdu od 1. do 16. srpna.

Stavební práce jsou rozděleny do termínů, kdy do 7. srpna bude platit částečná uzavírka. Úplná je v plánu od 8. do 16. srpna a v této době místem neprojedou ani autobusy veřejné dopravy. Spoje budou vedeny po objízdných trasách.

close Práce za železničním přejezdu na okraji obce Příkazy přetnou frekventovaný silniční tah podél D35 mezi Olomoucí a Litovlí. info Zdroj: Deník/Daniela Tauberová zoom_in Práce za železničním přejezdu na okraji obce Příkazy přetnou frekventovaný silniční tah podél D35 mezi Olomoucí a Litovlí.

Změny v autobusové dopravě:

V termínu od 1. do 7. srpna částečná uzavírka II/635

Úsekem bude umožněn průjezd spojům autobusových linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V termínu od 8. až 16. srpna úplná uzavírka II/635 - včetně BUS

Linky budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890302
Ze zastávky Křelov-Břuchotín,Křelov,náves po II/635 a dále obousměrnou objízdnou trasou III/5709 ul. Topolanská – nájezd na D35 – D35 – exit 253 Unčovice – II/449 – II/635 Náklo – Příkazy, kde se otočí na odstavné ploše u železniční stanice, obslouží náhradní zastávku Příkazy,žel.st. a budou pokračovat ve svých trasách směr Litovel dle platného jízdního řádu.

Zastávky Křelov-Břuchotín,Břuchotín,rozc., Křelov-Břuchotín,Břuchotín,náves, Skrbeň,rozc. nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Příkazy,žel.st. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici II/635 před budovu č. p. 147, k náhradnímu označníku pro oba směry.

Tzv. rychlospoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou D35 – exit 253 Unčovice – II/449 – II/635 Náklo do zastávky Náklo,rozc., poté budou pokračovat pod dálničním nadjezdem směr Příkazy, vlevo po místní komunikaci okolo areálu ZD Unčovice (provozovna Náklo) – III/44620 – II/635 a dále ve svých trasách směr Litovel dle platného jízdního řádu.

Zastávka Náklo,rozc. (směr Příkazy) bude obsluhována pro oba směry Olomouc / Litovel.

Zastávka Náklo,rozc. (směr Litovel) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru.

Linka 891392
Spoje z Hynkova budou po obsluze zastávky Příkazy,u sladovny vedeny po III/03549 a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/635 směr Unčovice – II/449 – D35 směr Olomouc – sjezd Křelov – Břuchotín, ul. Topolanská – II/635 směr Litovel – odbočení na ul. Družby národů do zastávky Křelov-Břuchotín,Břuchotín,náves a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Skrbeň,rozc. nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje z Olomouce obslouží náhradní zastávku Skrbeň,rozc. a budou pokračovat jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Na Křepelce přes areál čerpací stanice MOL – D35 – exit 253 Unčovice – II/449 – II/635 Náklo – Příkazy – III/03549 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Skrbeň,rozc. (směr Příkazy) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na  ul. Na Křepelce v areálu čerpací stanice MOL, k náhradnímu označníku.

Spoje č. 411, 435, 483 a 464 nebudou obsluhovat zastávku Příkazy,žel.st. v původní poloze, ale přemístěnou na silnici II/635 před budovu č. p. 147, k náhradnímu označníku.

(Zdroj: IDSOK)