„ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby “D1 136 Říkovice – Přerov”,“ informuje na twitteru generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Předpokládaná hodnota zakázky je 6,750 miliardy korun. V říjnu ŘSD v dokumentu ke stavbě informovalo o částce 6,159 miliardy korun.

Jedná se o poslední chybějící úsek dálnice D1 v délce 10,1 kilometru na obchvatu Přerova.

„Na stavbu probíhá proces nabytí právní moci změny územního rozhodnutí a je požádáno o vydání stavebního povolení,“ píše Mátl.

ŘSD tlačí čas. Již dříve uvedlo, že výběrové řízení na zhotovitele vypíše v listopadu, nejpozději do konce roku. Výsledek by měl být v příštím roce v květnu nebo v červnu.

Pokud stavební povolení nabude právní moci, mělo by stavbu posledního chybějícího úseku D1 zahájit na podzim příštího roku. Musí, protože jinak v listopadu vyprší platnost stanoviska EIA, což by znamenalo další komplikace v už tak problematickém úseku D1.

Ty provázejí stavbu od počátku. Zaměstnává soudy. Naposledy v říjnu Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí olomouckého krajského úřadu, který v červnu potvrdil změnu územního rozhodnutí.

Občanské sdružení Dětí Země a spolek Krajina pro Dluhonice žalovaly rozhodnutí krajského úřadu, jenž nevyhověl jejich odvoláním proti dříve vydané změně. Vadí jim trasa a opakují, že státu nic nebránilo v tom, aby ji posunul aspoň 150 metrů dál od Dluhonic.