„Povrch této nové komunikace pro pěší a cyklisty bude proveden z betonové zámkové dlažby a bude tak korespondovat s nynější podobou úprav na Věžní ulici. Vlastní smíšená stezka bude asfaltová a naváže na stávající cyklostezku ve směru na Štarnov,“ popisovala mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

V úseku mezi železničním přejezdem a Věžní dojde k rozšíření komunikace pro automobilový provoz.

„Počítáno je i s novým odvodněním a vybudováním nového veřejného osvětlení jak vozovky, tak i stezky pro pěší a cyklisty,“ uvedla.

Stavba si v průběhu realizace vyžádá celkovou uzavírku ulice Lhotské, a to v úseku od železničního přejezdu po začátek Věžní. Předpokládaný termín uzavírky je od 14. března do 30. dubna. Ukončení prací je naplánováno na konec června letošního roku.

„Objízdná trasa bude po dobu uzavírky ve Lhotě vedena  za nádražím po trase spojující Lhotskou s ulicí Pískoviště. Obdobně, jako tomu bylo při stavebních pracích na železniční trati vloni,“ informovala mluvčí.