Kvůli plánované cyklostezce spojující Olomouc se Štěpánovem se sešli zástupci města Olomouce, obce Štěpánov, mikroregionu Šternbersko a Správy železniční dopravní cesty.

Výsledkem je zajímavý posun, kdy se účastníci shodli na tom, jakým způsobem budou cyklisté překonávat frekventovanou trať. Dosud totiž museli kola přes železnici přenášet.

„Správa železniční dopravní cesty je v celé záležitosti velmi vstřícná. ´Pustí´nás s cyklostezkou do drážního tělesa, tím se jednoduše vyřeší problémy s většinou dotčených pozemků. Správa už také zadala projekt na úpravy propustků podél Trusovky v Černovíře a podél Grygavy směrem na Bohuňovice. V těchto místech by se pak dalo s bicyklem snadno a bezpečně pod železnicí projít. Lidé by už nemuseli přenášet kola přes frekventovanou trať,“ popsal Jiří Petřek z mikroregionu Šternbersko s tím, že zároveň by se otevřela cesta do Litovelského Pomoraví pro obyvatele několika obcí.

Problém je podle něj zatím jen se dvěma pozemky, které jsou potřeba pro realizaci „odbočky“ u říčky Grygavy.

„Potřebujeme se dohodnout s vlastníky, ale ti jsou neznámí a musíme je složitou cestou dohledávat. Pokud se je podaří zjistit, mohlo by se začátkem letošního roku začít projektovat a na podzim 2020 by bylo možné požádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury. Pro dotčené obce a město Olomouc by cyklostezka neměla být velkou finanční zátěží,“ odhadl Jiří Petřek.

Pokud vše půjde hladce, mohla by stavba podle něj začít už v roce 2021.