„Vypadalo to chvílemi docela děsivě. Starší dáma málem spadla dolů i s elektrokolem, které nemohla unést. Rád jsem jí pomohl, ale nechápu, proč tudy jela. Taky se mohla zranit,“ popisoval sobotní odpoledne na stavbě mostku nedaleko hlušovického Přístavu třiapadesátiletý Olomoučan.

I on porušil zákaz a pustil se pěšky s kolem na rameni po deskách korytem potoka, aby nemusel po silnici spojující Bohuňovice a Hlušovice, kudy vede vyznačená objízdná trasa.

„Cestou zpět do Olomouce jsme před Přístavem potkali rodinu s malými dětmi. Prý to zvládnou. Popsali jsme jim situaci. Nakonec jeli po objížďce,“ dodala jeho dvacetiletá dcera.

Přístav Hlušovice, únor 2023
Přístav Hlušovice u kanálu nebude. Vláda mi bourá plány, žertuje majitel

Stavební společnost, která provádí rekonstrukci cyklostezky, uzavřela opravovaný úsek a vyznačila objízdné trasy. Lidé přesto zbytečně riskují zranění.

Cyklostezka Hvězdná je v úseku mezi Hlušovicemi a Bohuňovicemi úplně uzavřená do 20. května a do 12. května úsek na území Štarnova.

Oprava podle Mikroregionu Šternbersko zajistí zlepšení technického stavu cyklostezky a zvýšení bezpečnosti dopravy na populární stezce.

„Budou opraveny poškozené úseky po celé trase a dojde k jejímu rozšíření, snížena bude niveleta u napojení podjezdu pod železničním koridorem v Černovíře, upravena lávka mezi Hlušovicemi a Bohuňovicemi, opraveny budou i další dřevěné lávky a některé poškozené prvky, na vybraných místech bude osazeno solární veřejné osvětlení,“ informoval Mikroregion Šternbersko.

Cyklostezka Hvězdná mezi Olomoucí a Šternberkem prochází opravou. V Bohuňovicích je uzavřený úsek od čistírny odpadních vod po lávku přes Trusovický potok u podjezdu pod železniční tratí, 4. listopadu 2022.
Cyklostezku z Olomouce do Šternberka opravují. Bude širší, někde i s osvětlením

Předpokládaný termín dokončení celé stavby je stanoven na červen 2023. Více informací o rekonstrukci na internetových stránkách mikroregionu