Cyklostezka začíná v Drahanovicích za novostavbami v místní lokalitě Za kapličkou a vede podél železniční tratě až k nádraží v Náměšti na Hané, kde se napojuje na místní komunikaci.

„Nová trasa je dlouhá jeden a půl kilometru, z toho jedna šestina je na katastrálním území Drahanovic, větší část stezky je na katastru Náměště. Celkové náklady dosáhly sedmi a půl milionu korun bez daně z přidané hodnoty, část pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ sdělil starosta Drahanovic Tomáš Kröner.

Začátkem letních prázdnin bude v ulici 17. listopadu zahájena výstavba nové cyklostezky. Opravovat se tam bude také vodovod. a dvě autobusové zastávky.
V Olomouci přibudou další cyklostezky. Podívejte se, kudy projedete bezpečněji