„Spolupracujeme s Hněvotínem, na trase jsme domluveni. Vlastníci pozemků, které je potřeba vykoupit, jsou velice vstřícní a chápou dopravní situaci, byť někteří žijí až v Praze. Podmínky akceptují. Nyní probíhá schvalování v zastupitelstvu a návrhy na vklad,“ shrnul lutínský starosta Jakub Chrást.

Lutín již má zapsáno v katastru nemovitostí šest z osmi potřebných pozemků podél krajské silnice, po níž denně projede více než čtyři tisíce aut.

„Projektant již pracuje. Do konce letošního roku chceme požádat o stavební povolení. V příštím roce pak budeme žádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury a Olomoucký kraj,“ popisoval Chrást.

Náklady na vybudování důležité stezky přesáhnou deset milionů korun. „Neznámou je lávka přes Blatu, která může stavbu prodražit. Přesné náklady v tuto chvíli neznáme,“ uvedl.

Podle předběžné dohody mezi obcemi bude Lutín investorem úseku po Blatu a Hněvotín od vodního toku po Hněvotín. Na lávce se budou obce podílet společně.

Hotovo? 2022

Cyklostezka bude vedena po pravé straně silnice II. třídy ve směru z Lutína na Hněvotín. Bude mít šířku 2,5 metru a bude po ní umožněn pohyb chodců. Hotovo by mělo být v roce 2022.

O tom, že je cyklostezka mezi Hněvotínem a Lutínem potřeba, se mluví řadu let. Nejvíce, když dojde k vážné dopravní nehodě. Nejbouřlivější diskuse proběhly už v roce 2010, kdy zahynul cyklista pod koly auta.

Podle krajského koordinátora BESIP Miroslava Charouze by měla cyklostezka vzniknout co nejdříve.

„Je spousta nových cyklostezek, ale právě tato by měla být prioritou. Z hlediska narůstajícího provozu vozidel a parametrů komunikace. Jsou tam zatáčky, převýšení, nejsou potřebné rozhledové poměry. Není rok, aby tam nedošlo k dopravní nehodě či kolizi za účasti cyklisty,“ reagoval Charouz.

Lutín v tomto týdnu kolaudoval cyklostezku směrem na Slatinice a podařilo se mu dokončit i úsek do Třebčína.

„V plánuje spojení s Luběnicemi, ale úsek Lutín – Hněvotín je naprostou prioritou,“ uzavřel Chrást.