V intravilánu města je stezka vedená v trase stávajícího chodníku. Projektovaná je v tomto úseku jako dělená stezka kvůli vstupům a vjezdům do nemovitostí, aby byl dodržen odstup cyklistického provozu vůči vyjíždějícím vozidlům. V místě, kde končí zástavba, bude komunikace pokračovat jako společná pro chodce i cyklisty.

Za městem pak přechází stezka na opačnou stranu silnice II/447 a vede za příkopem.

„V určitém místě stezky jsme se dostali do CHKO a nebylo možné pokračovat po pravé straně, proto jsme museli přejít na druhou stranu, i když to bylo pro město podstatně složitější řešení,“ vysvětloval místostarosta Litovle Lubomír Broza.

Zatímco na pravé straně ve směru na Tři Dvory je vlastníkem pozemků město, pozemky přes cestu měli v rukou soukromníci. „Museli jsme s nimi jednat a vypořádat se těmito vlastníky,“ popisoval komplikaci.

Stezka dlouhá 1,7 kilometru končí na začátku místní části Tři Dvory v místě napojení na stávající chodník. Ten bude označen jako chodník s povoleným vjezdem cyklistů.

Investice zahrnuje i řešení autobusové zastávky s přístupovým chodníkem a zřízení sedmi parkovacích stání. Součástí stavby je nová lávka přes vodní tok, veřejné osvětlení a přeložky vodovodu a inženýrských sítí.

Celkové náklady jsou zhruba 20 milionů korun, přičemž získané dotace pokryjí 12 milionů.