Nová asfaltová cesta pro cyklisty mezi Litovlí, Červenkou a Střelicemi by měla být hotová letos v září. Ze Střelic pak kolaři mohou pokračovat po již dříve vybudované cyklostezce až do Uničova.

V Litovli činí celková délka stezky pro chodce a cyklisty 830 metrů. Trasa začne u kruhového objezdu u Modré hvězdy, kde bude využit stávající chodník, který bude lokálně rozšířen.

Úsek bude končit na sídlišti K. Sedláka u budoucího kruhového objezdu, jenž vznikne v rámci rekonstrukce průtahu městem. Odtud bude nová komunikace pokračovat jako dělená stezka pro chodce a cyklisty až k čerpací stanici na výjezdu z Litovle.

Přes rychlíkový koridor

Vybudování nejdelšího a nejnáročnějšího úseku leží na Července. Trasa zde měří 2,2 kilometry a uhne od hlavního silničního tahu směrem k regionální železnici.

„Nejnáročnější bude úsek, který protne těleso hlavního železničního koridoru. V blízkosti stávajícího podjezdu bude proražen samostatný tubus pod hlavní tratí. Je to velice dobrá varianta, i když náročná a nákladná,“ uvedl starosta Červenky.

Zakázku na dvoukilometrový úsek vedoucí katastrem Červenky obec vysoutěžila za 31 milionů korun. Zhruba polovinu spolkne stavba „tunelu“ pod hlavní tratí. Stavbaři také položili novou zídku u přejezdu směrem na Královou a musí vybudovat mostek přes potok.

„Jsme rádi, že se konečně podařilo stavbu realizovat. Jedná se o velice frekventovanou komunikaci a provoz cyklistů a pohyb chodců na silnici není bezpečný. Zejména poměrně rovný úsek směrem na Uničov svádí k rychlé jízdě a pro cyklisty je to velké riziko. Proto raději jezdili oklikou přes Renoty,“ popisoval starosta Červenky.

Obci a městům se na stavbu celkem za více než 40 milionů korun podařilo získat dotaci z evropského dotačního programu IROP ve výši zhruba 85 procent. Července pomůže také Olomoucký kraj. Hotovo by mělo být za čtyři měsíce.