Stavba nového úseku cyklostezky začne ještě letos na podzim, hotová by podle předpokladů měla být v letošním roce.

„Už je na ni vydané stavební povolení. Stezka pro cyklisty povede ve směru od stávajícího odpočívadla s informační tabulí, končit bude u polní cesty u zdejších rybníků. Místním se díky ní zároveň prodlouží vycházkový okruh, kterým se kolem rybníků a přes třešňovou alej dostanou dál do Holice. Jedná se o přibližně čtyři kilometry dlouhý úsek pro nové procházky,“ vysvětlila předsedkyně Spolku pro Holický les Ivana Kalodová.

Areál Holického lesa v letošním roce doplní rovněž další mobiliář, počítá se se sedmi novými lavičkami.

„Budou umístěny podél cyklostezek, aby si chodci i cyklisté měli kde odpočinout. Do budoucna je v plánu ještě dětské hřiště a venkovní posilovna. Stále trvá také naše vize o fitstezce s in-line okruhem, na který už je také vydané stavební povolení. Do lesoparku chodí rodiny s dětmi na procházky. Míří sem také běžci či cyklisté a díky oběma hřištím by tam našli volnočasové vyžití další Olomoučané,“ popsala Ivana Kalodová.

Holický les roste na místě bývalé skládky, kterou se občanskému sdružení Spolek pro Holický les společně s městem Olomouc podařilo proměnit na lesopark. Ze zanedbané lokality bylo odvezeno přes 46 tun odpadu, na upravených pozemcích od roku 2013 roste přes 72 tisíc mladých dubů, lip, jilmů, olší a javorů.

Zelenou lokalitu celoročně využívají k procházkám, odpočinku a rekreaci zejména obyvatelé městských částí Holice, Nový Svět a Nové Sady.