Do soutěže ji nominovala paní Šnyrychová, která se s ní seznámila v rámci své práce pro handicapované děti a se kterou později spolupracovala na různých projektech v sociální oblasti.

Záleská studovala na Univerzitě Palackého, kde později sama učila a zasloužila se o založení informačního centra v Olomouci. Čtrnáct let pracovala v poslanecké kanceláři. S manželem také překládá filmové scénáře a knihy. Nyní ji naprosto pohlcuje práce na projektu Korunní pevnůstky, ze které se snaží pomoci udělat kulturní centrum. „Teď už to dotáhneme do konce,“ dodala.

Co pro ni vítězství znamená?

„Je to příjemný pocit. to, co dělám, se zviditelní a dostane smysl.“

Soutěž si klade za cíl nejen představit ženy, které se umí prosadit ve veřejné sféře a zároveň dovedou své aktivity skloubit s rodinným životem, ale i přitáhnout pozornost k jejich aktivitám a vyjádřit jim veřejné uznání. Právě takovou ženou je vítězka za Olomoucký kraj.

#nahled|https://g.denik.cz/43/c1/zaleska_zena_regionu2190820103426693_mark_ta_z_lesk___ena_regionu_2010_olomouck__kraj_denik-630.jpg|https://g.denik.cz/43/c1/zaleska_zena_regionu2190820103426693_mark_ta_z_lesk___ena_regionu_2010_olomouck__kraj.jpg|Zástupci generálního partnera ankety společnosti Provident Financial Ondřej Holoubek a David Janoš předali vítězce regionální soutěže Markétě Záleské z Olomouce v restauraci Podkova certifikát, dárky a květiny#

„Soutěž vyvrcholí už příští týden ve čtvrtek v osm hodin večer v pražském Hotelu Ambassador, kde se sejdou všechny regionální vítězky na slavnostním galavečeru. Navíc zde bude vyhlášena vítězka s největším počtem získaných hlasů,“ doplnil Ondřej Holoubek za generálního partnera společnost Provident Financial, která je společně s vydavatelství Vltava-Labe-Press a.s. vyhlašovatelem již druhého ročníku této soutěže.

LENKA URBANOVÁ

Nominační příběh Markéty Záleské - vítězky krajského kola soutěže Žena regionu 20010

Ráda bych do ankety Žena regionu 2010 navrhla paní Markétu Záleskou, s níž jsem se před několika lety seznámila v rámci své práce pro handicapované děti. Postupem času jsme začaly spolupracovat na více projektech v sociální oblasti. Paní Záleská byla mimo jiné velmi nápomocna při realizaci integračního centra Mosty v lukách v obci Loučka u Litovle, které provozuje občanské sdružení. Protože se celý život angažovala v kulturní oblasti, podílela se i na pořádání kulturních akcí pro postižené děti a ostatní klienty centra. Paní Záleská dlouhá léta pracovala v poslanecké kanceláři. Její vstřícný přístup a nezištnost byly patrné již tehdy. Mnohým pomáhala řešit problémy s úřady a leckdy i osobní těžkosti. Její přístup často přesahoval běžný rámec a míra jejího angažování byla obdivuhodná. I některé na první pohled neřešitelné věci dokázala dotáhnout k úspěšnému konci. Myslím, že fungovala jako místní ombudsman, a umím si ji v této funkci lehce představit. Její celoživotní zájem o kulturní život ji přivedl do kulturní komise Rady Města Olomouce, kterému v minulém období předsedala. Přicházela s novými nápady a prosazovala kulturní koncepci města, na té nyní pracuje. Pustila se do obnovy projektu Korunní pevnůstky v centru Olomouce. Miluje cizí jazyky. Angličtinu, francouzštinu, italštinu a španělštinu a s manželem v současnosti překládá z angličtiny knihy a filmy. O jejich profesionálním přístupu svědčí i několik nominací na literární ceny. Svou nezdolnou energií, pracovitostí a optimistickým přístupem k životu dokáže strhnout druhé a přesvědčit je, že jsou věci, za které stojí se zasazovat. (p. Šnyrychová)