„V rámci Olomouckého kraje eviduje Krajská hygienická stanice (KHS) jeden případ tohoto závažného, vzácně se vyskytujícího onemocnění,“ potvrdila mluvčí KHS Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Bližší údaje k pacientovi z Olomouckého kraje, u kterého byla choroba potvrzena v minulém měsíci, KHS nesděluje.

Ilustrační foto
Černý kašel si v Olomouckém kraji vyžádal úmrtí. Jak je na tom region s nákazou

Za loňský rok neeviduje KHS žádný potvrzený případ tohoto onemocnění, které je dle zkušeností z praxe ve většině případů ve světě spojováno s konzumací produktů nakaženého skotu.

„Jde o prionové onemocnění, které je v současné době neléčitelné a končí fatálně, tedy smrtí pacienta zhruba do jednoho roku od vzniku prvních příznaků onemocnění,“ sdělila Koutná.

Typ onemocnění Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci, nazvaný jako nová varianta CJN, který je klasifikovaný jako přenosná spongiformní encefalopatie, se podle KHS v České republice zatím nevyskytl.

Podstatou Creutzfeldt-Jakobovy choroby je neovladatelné množení infekční prionové bílkoviny v mozkové tkáni.

V rámci celé republiky je podle mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) od počátku roku do poloviny dubna evidováno celkem pět případů.

„Z nichž čtyři pacienti měli první příznaky v roce 2023 a jeden v roce 2022. Šlo o tři ženy a dva muže, věkové rozmezí 55 až 78 let,“ sdělila Olomouckému deníku mluvčí Štěpánka Čechová.

Zdroj: kontaminované krmivo

Za původce onemocnění jsou podle Státní veterinární správy (SVS) považovány priony, které v hostitelském organismu napadají bez imunitní odezvy centrální nervový systém.

„Patří sem celá řada onemocnění, z nichž u hospodářských zvířat jsou nejznámější bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a klusavka (scrapie), které mají charakter nebezpečné nákazy,“ sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Zdrojem nákazy je podle odborníků krmivo kontaminované prionem.

Zanedbatené riziko BSE

Vyšetřování skotu na BSE bylo zahájeno v roce 2001 a do konce roku 2009 bylo diagnostikováno celkem 30 pozitivních případů.

„Poslední pozitivní případ BSE byl zaznamenán v květnu 2009. Od května 2015 má ČR přiznán status země se zanedbatelným rizikem BSE, což je nejlepší možný status, jaký lze z pohledu BSE získat,“ poukázal Vorlíček.

Aktivní monitoring klusavky u ovcí a koz byl zahájen v roce 2002 a do konce minulého roku bylo diagnostikováno celkem 54 pozitivních případů klasické formy a osm případů atypické formy klusavky. „Všechny případy klusavky (klasické i atypické) byly zjištěny pouze u ovcí. Poslední případ klasické formy klusavky byl potvrzen v roce 2008 a poslední případ atypické klusavky v roce 2017,“ sdělil mluvčí SVS.

V rámci Evropy bylo podle údajů SVS vloni hlášeno pět atypických případů BSE - Španělsko, Švýcarsko (2), Irsko a Nizozemsko.