V těchto dnech připravují vypsání výběrového řízení na provedení až 40 tisíc analýz. Výsledky by měly být známy do konce letošního roku.

V Litovli a Uničově, kde bylo nejvíce potvrzených případů nemoci Covid-19 na počet obyvatel, ukázaly předběžné výsledky promořenost od tří do čtyř procent, v Olomouci se pak s nákazou podle provedených rychlotestů setkalo 1,3 procenta obyvatel.

Přes 9,5 tisíce lidí otestovaných na Olomoucku poskytlo žilní krev, zatímco v ostatních městech zařazených do celostátní studie kolektivní imunity tvořila vzorek krev z kapilár, tedy kapka krve odebraná z bříška prstu.

Protože žilní krev je mnohem komplexnější a výsledky měření protilátek z těchto odebraných vzorků průkaznější, chtějí nyní vědci v laboratořích uložené tisíce zkumavek otevřít a nechat změřit minimálně tři třídy protilátek.

Rozsáhlá analýza by měla upřesnit, kolik lidí se s novým koronavirem skutečně setkalo a u jaké části proběhlo onemocnění Covid-19 bezpříznakově.

„V příštím týdnu bude vypsáno výběrové řízení. Půjde o provedení třiceti až čtyřiceti tisíc analýz. Nyní připravujeme technické specifikace. Jednat se bude o tři hlavní třídy protilátek a více než jeden antigen,“ vysvětlil Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a národní koordinátor testování kolektivní imunity.

Měření může trvat tři až čtyři měsíce. Pokud bude možné tyto analýzy zahájit koncem srpna, finální výsledky by mohly být k dispozici na konci letošního roku. Náklady by neměly přesáhnout 10 milionů korun.

„Cílem je spolehlivějšími testy ověřit, že to, co jsme si mysleli, je skutečně pravda,“ dodal Hajdúch, který neočekává, že by se konečná analýza výsledků nějak zásadně lišila od těch předběžných zveřejněných po skončení národního testování kolektivní imunity, jež celkově absolvovalo 26,5 tisíce lidí.

Přehled o imunitě na covid na bázi dárců krve 
Monitorovat procento pozitivních jedinců na koronavir v populaci chtějí odborníci v Česku prostřednictvím analýz vzorků od lidí, kteří pravidelně chodí darovat krev. Studie by mohla být spuštěna brzy. Záleží i na financích.
„Připravujeme tuto pozaďovou studii v České republice na bázi dárců krve. Již máme připravený protokol, který bude brzy předložen etické komisi,“ sdělil Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a národní koordinátor testování kolektivní imunity.
Z krevního vzorku vyšetřovaného na infekční onemocnění by u dárců krve mohly být paralelně vyšetřovány protilátky na nový koronavir. Odborníci by tak průběžně získávali data o stavu imunity v české populaci vůči této nové nákaze.
„Studie by se mohla spustit relativně brzy, ale bude záležet na financování,“ poukázal Marián Hajdúch.