„Vývoj v Olomouckém kraji v posledních dnech kopíruje stav minulého týdne. Celkové hodnoty jsou téměř stejné, mezitýdenní pokles je sedm procent,“ hodnotí epidemiologové na webu Ministerstva zdravotnictví.

Celkový denní průměr je za poslední sledované období 500 případů.

„Podíl seniorní skupiny zůstává 19 procent, což v číselném vyjádření odpovídá průměru 96 případům denně. Vyšší hodnoty v seniorní skupině následně zvyšují počty hospitalizací, což může mít dopad zejména na kapacitu lůžkové péče,“ upozornili.

Očkovací centrum proti Covid-19 ve FN Olomouc, 15. ledna 2021
Fakultka naočkovala první seniory 80+. Kolik jich zvládne denně?

Počty hospitalizací se za posledních sedm dní pohybovaly v rozmezí od 440 do 480 případů.

„Aktuálně je hospitalizováno 461 pacientů, z toho u 78 pacientů je vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče,“ informovali epidemiologové.

Situace v Olomouckém kraji se podle nich zásadně neliší od ostatních regionů.

„Dochází ke stagnaci počtu hospitalizací a k celkovému pozvolnému poklesu počtu případů, což ukazuje na pozitivní trend, avšak jedná se stále o vysoké denní přírůstky a potenciál dalšího šíření je tak stále vysoký,“ shrnuli vývoj v posledním týdnu.

V pátek 15. ledna 2021 v 8 hodin se mohli senioři začít registrovat na očkování proto koronaviru. Ilustrační foto
Města pomáhají seniorům s registrací na očkování. Tady jsou telefonní čísla

Nejhustěji nakažené je Jesenicko

Ve čtvrtek přibylo podle údajů ministerstva v Olomouckém kraji 283 nových případů koronaviru. Aktuálně s nákazou bojuje 7 595 lidí.

V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je nejvíce nakažených za posledních sedm dní na Jesenicku, a to 693.

Následují Šumpersko s 537 případy, Přerovsko s 496 a Olomoucko s 481 případem na 100 tisíc obyvatel. Nejklidnější je situace na Prostějovsku s 398 osobami s potvrzenou nákazou.

V nemocnicích je volných 12 procent lůžek JIP, 30 procent s umělou plicní ventilací a 28 procent standardních lůžek s kyslíkem.

Od počátku epidemie ministerstvo v kraji 52 031 potvrzených případů. S covidem zemřelo 903 nemocných z Olomouckého kraje.

Skibus mířící na Červenohorské sedlo, leden 2021. Ilustrační sedlo
Reakce na nával v Jeseníkách: o víkendu pojedou posilové autobusy a vlaky

Ministr: Nutné dodržování opatření

PES pro Českou republiku je na hodnotě 75, což odpovídá čtvrtému stupni pohotovosti. Skóre je hodnoceno pro celou republiku.

„Epidemická situace neeskaluje. Naopak se mírně zlepšuje a je evidentní, že zavedená opatření začínají fungovat a projevují se na počtu nově diagnostikovaných pacientů. Pro zachování příznivého vývoje situace je ale nutné, abychom platná opatření důsledně dodržovali,“ sdělil v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Zpomalení šíření nákazy podle expertů souvisí především s poklesem reprodukčního čísla.

„Je na hodnotě cca 0,8. Jeho pokles se pozitivně odráží také na dalších ukazatelích, které při výpočtu protiepidemického systému analyzujeme,“ sdělil v pátek ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.