Zrůdný komunistický pomník, u něhož slibovaly věrnost ideím socialismu olomoucké děti v rudých šátcích pionýrů, byl stržen hned v revoluční době roku 1989.

V roce 1994 zrestituovala pozemek olomoucká židovská obec. Ta dnes plochu, na níž stojí parkoviště, pronajímá městu.

Nyní probíhají jednání o možném vytvoření podzemních garáží, které by částečně řešily nedostatek parkovacích ploch v centru Olomouce.

Ze synagogy se dochovalo jen osm oken a deset lavic na sezení. Dlouhá léta se nikomu nepodařilo vypátrat, co se s vybavením synagogy stalo. Objevovaly se různé dohady a spekulace, že okna byla vyvezena na Ukrajinu, nebo že se nacházejí u neznámého řemeslníka v Olomouci, který okna zachránil.

Po listopadu osmdesát devět se židovská obec pokoušela okna získat. Dostala údajně nabídku na odkoupení oken za vysoce přemrštěnou cenu sto tisíc marek, na kterou nechtěla obec přistoupit. Toto dění ale prozatím zůstává zahaleno tajemstvím.

Do složitých dramatických jednání nakonec vstoupilo sdružení Respekt a tolerance, které šest větších a dvě menší okna odkoupilo za zlomek ceny, kterou původně jejich prodejci nabízeli.

„Podmínkou bylo, že je necháme restaurovat a že je budeme používat k výstavním a vzdělávacím účelům,“ říká předseda sdružení Luděk Štipl.

Okna teď leží na radnici v Lošticích a čekají na zrestaurování tamější synagogy.

Kromě oken se dochovalo také deset lavic k sezení. Ty využíval katolický kostel v Olšanech u Prostějova, v roce 2004 je odkoupila krnovská synagoga. Tři z nich posléze také putovaly do Loštic, kde je zrestaurovali.

Karel Páral