V letošním roce navíc olomoucká vysoká škola registruje historicky nejvyšší počet zájemců o studium.

„Výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo 7 220 uchazečů jasně ukazují, že olomoucká univerzita láká především na nabídku atraktivních studijních oborů,“ uvedl vedoucí oddělení komunikace Radek Palaščák.

Studium na druhé nejstarší univerzitě v České republice si zájemci vybírají také díky doporučení od kamarádů, známých či rodinných členů.

„O studium na Univerzitě Palackého je i přes nepříznivý demografický vývoj obrovský zájem. Přesto považujeme za důležité přesně zjistit, o co budoucí studenti výrazně stojí, jakou mají motivaci k výběru olomoucké univerzity a jakým způsobem se o nabídce studijních oborů na jednotlivých osmi fakultách informovali. Výsledky průzkumu jsou pro nás zajímavé, rozhodně je zohledníme v plánované kampani zaměřené na přijímací řízení v příštím roce,“ vysvětlil Palaščák.

Mezi tři nejčastější důvody, které vedly uchazeče k podání přihlášky právě do Olomouce, patří v první řadě atraktivní studijní obor, dále dobré jméno univerzity a třetím důvodem bylo doporučení od kamarádů, známých či příbuzných.

Ve zpřesňující otázce pak přibyla i blízkost univerzity k místu bydliště.

„Nejzásadnější zdroj informující o možnosti a podmínkách studia na olomoucké univerzitě představuje veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně, v těsném závěsu se drží oficiální webové stránky univerzity. Velkou roli hrají také tištěné brožury a univerzitní informační materiály. Výsledky dotazníku zpracovala Laboratoř sociálně-vědních výzkumů při Katedře sociologie a andragogiky,“ doplnil vedoucí.

Na pětatřicet tisíc přihlášek ke studiu letos univerzita přijala v elektronické podobě.

„Po technické stránce bylo přihlašování bez komplikací. V období větší vytíženosti systému, tedy předposlední víkend v únoru a poslední únorové dny nedošlo k žádnému technickému omezení, které by způsobilo ztrátu zájmu uchazečů a jejich následné nepřihlášení ke studiu,“ uvedl koordinátor studijních informačních systémů na Univerzitě Palackého Jiří Pospíšil.

Univerzita Palackého v Olomouci v letošním roce registruje historicky nejvyšší množství podaných přihlášek ke studiu. Jejich počet dosáhnul k číslu 34 874. Výhody elektronické přihlášky využilo 24 432 budoucích studentů, z nichž mnozí se přihlásili na více oborů.