Stávající technologie si už nedokázala poradit s vysokým znečištěním, například při dlouhodobých dešťových srážkách či přívalových deštích. Proto zde vodohospodáři jako první v České republice namontovali do úpravny nanofiltrační jednotku.

V listopadu ukončený zkušební provoz potvrdil, že systém tenkých membrán dokáže vodu zbavit veškerých nečistot včetně zabarvení, dnes tolik diskutovaných mikroplastů, a zvýšit účinnost odstraňování zbytků léčiv a pesticidů. Zároveň v ní ponechává žádoucí minerály, jako je vápník, hořčík či draslík.

„Voda z Bystřice je problém. Povrchová voda je nejnáchylnější na kvalitu,“ vysvětluje v modernizované úpravně vod Miloslav Skoupil z Moravské vodárenské, která zařízení provozuje a je vlastníkem nejmodernější technologie.

Bystřice je však na prahu Nízkého Jeseníku jediným využitelným zdrojem, ač kvalita povrchového zdroje je nízká a během roku míra znečištění organickými látkami i dramaticky kolísá, takže například při přívalových deštích si s ní standardní dvoustupňová technologie s pískovými filtry neporadila.

„V posledních 10 letech se opakovaně stávalo, že se kvalita vody v toku výrazně zhoršila, i třikrát do roka, a lidem i měsíc netekla z kohoutku pitná voda. Proto jsme hledali vhodný třetí stupeň čištění,“ uvozuje Miloslav Skoupil, proč bylo nevyhnutelné najít další technologické řešení, když se alternativa v podobě vydatného podzemního zdroje pitné vody v okolí Domašova nad Bystřicí nejevila jako realizovatelná v dohledné době.

Dům v Olomoucké ulici ve Šternberku, kde chce radnice vyhlásit tzv. bezdoplatkovou zónu
Chtěli klid u domů "na dávkách". Kraj Šternberku bezdoplatkovou zónu zrušil

První v Česku

Volba padla na nejmodernější nanofiltraci a možnost vyzkoušet v praxi do budoucna dobře využitelnou technologii. Do domašovské úpravny dodal výrobce speciální jednotku v letošním roce a vodohospodáři začali systém jako první na úpravně vody v České republice testovat na modelových stavech znečištění vody. V listopadu skončil zkušební provoz a vodohospodáři vyhodnotili účinnost čištění.

„Nanofiltrace bez problému odstranila zvýšené znečištění surové vody z Bystřice, které by jinak znamenalo, že lidé by zřejmě zase museli pro vodu k přistaveným cisternám,“ shrnuje Skoupil.

Poradila si s organickým znečištěním, odstranila zákal, těkavé látky, částečně pesticidy, zbytky léků, hormonálních látek i mikroplastů.

„Také látky ovlivňující barvu vody. Účinnost například u pesticidů, léků, hormonálních látek se při testování pohybovala kolem 40 procent, což je dost. Jsme spokojeni,“ hodnotí manažer provozu Olomouc.

„Zároveň však ve vodě ponechává žádoucí minerály, například vápník a horčík,“ doplňuje.

Technologie za několik milionů korun vypadá pro laika jako ve dvou sloupcích poskládané „roury“ napojené na soustavu potrubí, čerpadla a nádrže. Tyto „roury“ však skrývají soustavu stočených velmi tenkých membránových desek, přes které neprojdou žádné mikročástice – stejně jako zrnko kávy nepropadne sítkem na čaj.

Přes tyto tenké plastové membrány protéká voda dopravená čerpací stanicí nejprve na původní technologii pískových filtrů, přes které projde za dávkování vápenného mléka, roztoku manganistanu draselného a přídavku síranu měďnatého, jenž je důležitý v prvním stupni čištění pro lepší „vločkování“ nečistot.

Větrníky u Horní Loděnice. Ilustrační foto
Větrný park v Jívové dostal zelenou

Připravena na velké znečištění

Sofistikovaná jednotka není určena pro trvalý provoz, ale „zafunguje“ v situaci, kdy míra znečištění vody vystoupá nad možnosti doposud využívané dvoustupňové filtrace. Stále je tedy v pohotovostním, „standby“ režimu.

„Když se zhorší kvalita vody, jednotka se spustí a nastoupí jako třetí fáze čištění,“ doplňuje Miloslav Skoupil.

Do budoucna bude podle odborníků v souvislosti s rostoucím znečištěním vody a zároveň rostoucími požadavky na úpravu surové vody k pitným účelům nevyhnutelné, aby se vodárny vypořádaly s těmito výzvami a do boje s nečistotami nasadily nejmodernější technologie.

„Dopadne to na všechny. Vyhodnocují se proto účinnosti technologií s aktivním uhlím, nově my sledujeme výstupy z nanofiltrace. Je to investice do budoucna, kdy se budou muset hledat ještě účinnější metody,“ uzavírá manažer Moravské vodárenské, která bude i v příštích pěti letech provozovat infrastrukturu na Olomoucku.

Jívová představila moderní čistírnu odpadních vod. Spolu s dokončenou kanalizační sítí jde o největší investici v historii obce.
Splašky už nepotečou do Bystřice, Jívová má nejmodernější čističku