Hlavně menší provozy v obcích. Zařízení ČOV v Olomouci-Nových Sadech je největším v Olomouckém kraji. I na rozměrných česlech olomoucké čistírny bylo v uplynulých dnech znát o něco větší množství nečistot.

Co s olejem po smažení vánoční ryby či řízků? Zbytkem bramborového salátu? Končí ve výlevce dřezu nebo v záchodě.

Taková je praxe většiny českých a moravských domácností. Jenže tuky se v kanalizačních stokách mísí s jinými nečistotami a tuhé nánosy poté mohou ztížit volný průtok odpadních vod kanalizací. Komplikace mohou nastat i na čističkách.

„Především těch menších. Na některých je znát i to, že se v obci pořádá zabíjačka,“ uvedl s nadsázkou vedoucí provozu olomoucké čistírny odpadních vod Moravské vodárenské Roman Hlaváč.

Olomoucká čistička nápor zvládá

Olomoucká čistírna je největší na střední Moravě a vysrážený tuk problémy na důmyslném zařízení odstraňujícím nečistoty z odpadní vody nezpůsobuje.

Že je produkce nečistot v domácnostech o něco větší než ve všední dny, je však znát i v tomto velkokapacitním čistícím podniku stavěném na vyčištění odpadní vody města čítajícího přes 259 tisíc obyvatel.

„Nečistot je ve svátečních dnech o něco více. Jak na hrubých, tak na jemných česlech. Není to však nijak dramatické, naše čistírna vše bez sebemenšího problému zvládá,“ popisoval Hlaváč.

Velkých nečistot, které plavou ve vodě z olomouckých stok, a jež zachytila hrubé česle, bylo na 2.svátek vánoční do jednoho metru krychlového. Jemných, mezi které patří například slupky z brambor či tuky, nasbírala kovová česla 0,8 kubíku.

„Dohromady je to do třech metrů krychlových, včetně štěrku a písku zachyceného na česlech. Za jeden den,“ uvedl Roman Hlaváč.

Odpad zachycený při několikanásobném mechanickém čištění končí na skládce nedaleko Olomouce. Na konci celého procesu je pak čistá voda proudící do koryta hlavního toku Moravy.

Dvě fáze čištění odpadních vod

„Čištění odpadních vod má celkem dvě fáze: mechanickou a biologickou. Během mechanické dochází k pročištění odpadních vod na hrubých česlích, jemných česlích a na usazovacích a dosazovacích nádržích. Při biologickém čištění odpadní vody protékají aktivační nádrží. Voda, která poté odchází do Moravy, je čistá a splňuje všechny legislativní předpisy,“ dodal vedoucí provozu olomoucké čistírny.

Olomouc začala čistit odpadní vody až v šedesátých letech dvacátého století. Až do roku 1967 byly vypouštěny přímo do řeky Moravy. O rok později byla uvedena do provozu mechanicko-biologická čistírna odpadních vod na Nových Sadech.

Tehdy se však ještě voda z kanalizačních stok nečistila v takovém rozsahu a intenzitě jako v současnosti.