Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK) se nevzdala bez soudního boje, který církev ve čtvrtek prohrála.

Podruhé tak přichází o více než 6,5 hektaru půdy v okolí Lovecké chaty v Horce nad Moravou a koupaliště Poděbrady.

S pravomocným závěrem olomouckého vrchního soudu, který potvrdil rozsudek krajského soudu, ovšem církev nesouhlasí a dá se předpokládat, že se obrátí na Nejvyšší soud ČR a Ústavní soud.

Vrchní soud: Nevydat bylo správné

Římskokatolická farnost Křelov chtěla vrátit 11 pozemků. Dohromady se jedná o více než 6,5 hektaru.

V zákonné lhůtě podala takzvané výzvy a majetek jí v prosinci 2013 vydal Státní pozemkový úřad. Pravomocně. Církev následně byla zapsána do katastru jako vlastník.

Proti se však postavila Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK), která podala stížnost k soudu. Uspěla.

Olomoucký kraj soud změnil rozhodnutí Pozemkového úřadu a rozhodl o nevydání pozemků církvi. Farnost se proto odvolala k vrchnímu soudu.

„Odvolací soud neshledal v původním rozsudku žádné nedostatky nebo procesní vady, které by měly závěr změnit,“ uvedl předseda senátu vrchního soudu Jakub Černošek.

Zhruba po hodině jednání odvolací soud potvrdil, že pozemky římskokatolické farnosti nepatří.

„Krajský soud ve věci rozhodl naprosto správně, když přehodnotil závěr pozemkového úřadu a předmětné pozemky nevydal,“ sdělil.

Podruhé přišli o stejný majetek

Podle farnosti budou tyto pozemky po odejmutí z určitého celku hospodářsky obtížně využitelné. Funkční souvislost, nebo-li hospodářská souvztažnost, mezi nimi ale podle soudu prokázána nebyla. Taková překážka v tomto případě není.

Právník Stanislav Hykyš, který zastupuje křelovskou farnost, Deníku sdělil, že klientovi doporučí, aby využil mimořádné opravné prostředky.

„Proti rozhodnutí o odejmutí pozemků podat dovolání k Nejvyššímu soudu a proti rozhodnutí o nákladech řízení podat ústavní stížnost,“ naznačil další kroky.

Podle právníka je nespravedlivé, že církev přichází už podruhé o ten samý majetek a teď ještě musí hradit v plné výši náklady soudního řízení AOPK, kterou by měl zastupovat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Spor o Květnou zahradu i Bouzov

V rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi byly v Olomouckém kraji vydány desítky tisíc hektarů lesů, luk a polí, budovy i umělecké předměty.

Několik desítek případů, kdy ministerstva, Lesy ČR či Státní pozemkový úřad odmítly vydat majetek zabavený církvím za totalitního režimu, skončilo u soudů.

Například olomoucké arcibiskupství podalo do dvaceti žalob v celé diecézi. Mezi nejsledovanější patří spor o vlastnictví Květné zahrady v Kroměříži.

Nevzdává se ani německý řád, přesněji Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, která se obrátila s dovoláním k Nejvyššímu soudu ČR kvůli vrácení hradu Bouzov.

Německý řád vloni v březnu neuspěl s odvoláním u olomouckého krajského soudu. Usiluje také o základní školu v Dlouhé Loučce, kvůli níž podal takzvanou určovací žalobu. Případem se bude zabývat olomoucký okresní soud.