Opřít se chce o zisk z majetku plynoucího z restitučního procesu, především lesních a zemědělských pozemků.

Zároveň se pouští do zajímavých podnikatelských aktivit.

V Olomouci brzy otevře vlastní restauraci, v Kroměříži produkuje komerčně úspěšná vína a kdyby soud nerozhodl jinak, spolupracovalo by s pivovarem ve Vyškově.

"Plánujeme dopředu ve stovkách let" 

Církve v České republice zatím dostávají příspěvek od státu. Putuje zejména na platy duchovních a provozní výdaje.

Od roku 2016 se však každoročně snižuje o 5 procent a stát jej bude vyplácet jen do konce roku 2030.

Druhým zdrojem příjmů je v současnosti finanční náhrada v rámci částečného majetkového vyrovnání státu s církvemi.

Olomoucká diecéze dostala druhým rokem částku přesahující 200 milionů korun.

„Stát zatím přispívá převážnou částkou toho, co potřebujeme. Díky tomu si můžeme dovolit pomalý start v podnikatelských aktivitách a zajištění fungujících firem a investic pro budoucno," uvedl mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Náklady na provoz arcidiecéze se ročně pohybují ve stovkách milionů korun a aktivity směřujících k ekonomické soběstačnosti neplánuje církev fungující dva tisíce let na nějakých pět deset let. Hledí podstatně dál.

„Naše plánování musí být ve stovkách let, rozhodně se nespokojíme s nějakým pětiletým výhledem," podotkl Gračka.

Většinu majetku v kraji už vrátili 

Arcibiskupství už v rámci takzvaných církevních restitucí dostalo v Olomouckém kraji zpět téměř veškerý majetek, o který se přihlásilo.

Založilo společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, která lesní a zemědělské pozemky a budovy spravuje a spolupracuje s nájemci.

„V Jeseníkách nám chybí kolem šesti tisíc hektarů z 25 tisíc, o které jsme zažádali, z toho by čtyři hektary měly být předány ještě letos a poslední dva v lednu. Je tedy otázkou zhruba dvou měsíců, kdy bude předávání nemovitého majetku definitivně uzavřeno. Tedy v případech, které neprošly soudem," informoval Gračka.

Církev má hrubé odhady toho, co by hospodaření s navráceným majetkem mohlo vynést. Jde však o interní data, která se mohou lišit od skutečnosti, proto je nezveřejňuje.

„Nejsou to čísla, za kterými bychom si mohli stát v tom smyslu, že takový bude výnos za pět let a takový za deset. Kdybychom však odhady neměli, těžko bychom se mohli do něčeho pouštět. Na tom stojí budoucnost diecéze," sdělil mluvčí arcibiskupství.

Restaurace otevře později, nejsou lidi

V některých oblastech už arcibiskupství podniká řadu let. Například mešní víno z Kroměříže dodává do farností zhruba sto let.

V posledních letech se však soustředí i na komerční úspěch vína a přináší na trh atraktivní produkty, což dopomáhá společnosti Arcibiskupské zámecké víno k zajímavějšímu výnosu.

„Dříve jsme se soustředili na mešní víno pro farnosti, což je artikl bez kterého není možno slavit mši svatou v tisícovkách kostelů, které máme. Společnost fungovala víceméně servisně, nebylo možné na tom vydělávat," vysvětloval Gračka.

„Nové vedení společnosti se pustilo více do podnikání. Poslední novinkou je Svatováclavské víno, které jsme nabídli na svatého Martina. Jde o mladé víno pojmenované po svatém Václavovi, patronu arcidiecéze," uvedl Gračka.

Víno z révy sklizené na arcibiskupských vinicích v Hluku u Uherského Hradiště bude arcibiskupství také dodávat do restaurace, kterou chce otevřít ve Wurmově ulici v Olomouci.

Už měla být v provozu, ale termín odsunul nábor pracovníků.

„Ukázalo se, že je problém sehnat dostatek lidí, abychom vybudovali takový tým, jaký si představujeme," objasnil zdržení Jiří Gračka.

Pivovar ve Vyškově nevyšel

Diecéze mohla v budoucnu profitovat i z vaření piva ve Vyškově.

Soud v Kroměříži však nevyhověl žalobě arcibiskupství o určení vlastnického práva státu k areálu bývalého arcibiskupského pivovaru v Kroměříži, takže před několika dny stáhlo podobnou žalobu na nemovitosti ve Vyškově.

„Už to není aktuální, ale ve Vyškově jsme se nechtěli pouštět do podnikání v tomto oboru, i když by se to s vínem pěkně doplňovalo. V případě úspěchu žaloby jsme plánovali dohodu se stávajícím provozovatelem. V tomto případě to ani nešlo, ale obecně nerozvazujeme smlouvy jen z toho důvodu, že se změnil majitel, ale hledáme možnosti spolupráce s tím, kdo majetek doposud užívá," dodal Gračka.

Nejde o významné částky, ale nějaké peníze získá církev každoročně z pronájmu reprezentačních prostor, například v arcibiskupském paláci v Olomouci.

„Není to zásadní částka, ale je to zajímavá možnost. A příležitost se více otevřít veřejnosti," reagoval mluvčí.

Většina peněz jde do investičních fondů

V rámci církve také funguje společnost Kristýn služebník, která zajišťuje různé služby ve spolupráci s klíčovými partnery.

Jde o telekomunikační služby, energie, pojištění a zajišťování slev z nákupů u některých partnerů.

Zásadní pro zajištění činnosti diecéze a rozšiřování aktivit v oblasti na péče o potřebné, ve vzdělávání a zdravotnictví jsou investiční fondy, kam arcibiskupství vkládá většinu peněz od státu za majetek, který není možné vydat v rámci takzvaných církevních restitucí.

„Část těchto restitučních peněz využíváme k nákupu nemovitostí. Ne takových, které by přinesly výnos, ale budov, kde jsme v pronájmu, zejména církevních škol, abychom neplatili nájemné další desítky let. Je to další ze způsobů, jak peníze zhodnotit a myslet na budoucno, kdy už nebudeme dostávat prostředky od státu," dodal Gračka.