Developeři hned zakroužili kolem jde přece o jednu z nejlepších adres v Olomouci.

Jenže se projednával územní plán a ten počítal s plochou pro rekreaci.

A protože premonstráti přišli pozdě v době, kdy se podávaly námitky, ještě patřil pozemek státu, tak to také zůstalo.

Církev tak přišla o miliony korun.

„Plánujeme, že bychom pozemek prodali. Taková je zatím dohoda se Strahovským klášterem," uvedl před dvěma roky svatokopecký kněz z řad premonstrátů Petr Slaboch.

Zároveň upozornil, že případnou transakci by muselo odsouhlasit olomoucké arcibiskupství.

„Zřejmě bychom se domlouvali s developerem a nerozprodávali jednotlivé parcely," uvažoval tehdy kněz, který potřebuje nemalé peníze na rekonstrukci fary.

Zájemci jsou

Kolem pozemku okamžitě začaly kroužit stavební firmy. Oslovily i Strahovský klášter v Praze.

„Můžeme potvrdit, že zájemci jsou. Strahovský klášter však majetky navrácené v restituci primárně prodávat nebude," reagoval tehdy ředitel Ústřední kanceláře Strahovského kláštera Petros Alexandridis.

„Jakmile bude pozemek vrácen, pokud budou zájemci, můžeme nabídky řešit. Víme, k čemu je lokalita určena v územním plánu města," uvedl.

Ten se v roce 2013 projednával a restituovaný pozemek byl vymezen jako plocha veřejné rekreace parková zeleň.

V lokalitě se už několik let uvažovalo o variantním vedení přeložky silnice III/4432 na Svatém Kopečku, která by mohla přinést zklidnění do centra městské části s vyhledávanou zoo.

„Veřejné prostranství bylo vymezeno na pozemku ve vlastnictví státu za situace, kdy na sousedních pozemcích již probíhala příprava výstavby rodinných domů dle dříve platného územního plánu," informoval vedoucí odboru koncepce a rozvoje olomouckého magistrátu Marek Černý.

Církev o změnu požádala pozdě

Římskokatolická farnost na Svatém Kopečku podepsala dohodu o vydání parcely až v září 2013.

Poté, co byl pozemek převeden, jednala o změně využití, což magistrát potvrdil.

„Královská kanonie premonstrátů na Strahově požádala dopisem ze dne 6. února 2014 o přehodnocení navrhovaného využití to však bylo již téměř rok po termínu k uplatnění námitek," uvedl Marek Černý s tím, že premonstrátům už nebylo možné vyhovět.

Připomněl, že lhůta na projednání a připomínky byla dvojnásobná oproti požadavku stavebního zákona.

„Ve stanovené lhůtě bylo uplatněno cca 630 podání připomínek a námitek, z toho v šesti případech se jednalo o námitky zástupců veřejnosti," připomněl Marek Černý z olomouckého magistrátu.

Makléři: Mohli utržit až 20 milionů korun

Farnost v současnosti neuvažuje, že by se pozemku zbavovala. Jde o ornou půdu, kterou obhospodařují zemědělci.

„Byla podepsána smlouva s nájemcem a o ničem jiném neuvažujeme. Nový územní plán znemožňuje výstavbu. Musel by se změnit," uvedl svatokopecký kněz Petr Slaboch.

„Hodnota pozemku je samozřejmě jinde," dodal.

Žádné kroky nechystá ani Strahovský klášter.

„Nebudeme nic podnikat," sdělil ředitel Ústřední kanceláře Strahovského kláštera Petros Alexandridis.

Podle odhadu makléřů by církev mohla utržit za více než devět tisíc metrů čtverečních na Svatém Kopečku až 20 milionů korun.

Pokud by územní plán výstavbu rodinných domů připustil.

„Metr čtvereční zastavitelné plochy bychom v této lokalitě prodali možná i za dva a půl tisíce korun. Metr orné půdy by družstvo koupilo za třicet, možná padesát korun. Rozdíl je obrovský," počítal vedoucí makléř Hanácké realitní kanceláře Petr Vičar.

„Svatý Kopeček patří mezi nejatraktivnější lokality v Olomouci, srovnatelný je snad jedině s Neředínem. Pokud se na Kopečku vyskytne stavební místo, je hned pryč," dodal.