Strojvedoucí však včas dostal varování a zabránil hrozícímu střetu. Tak by to mělo fungovat v budoucnu díky speciálnímu čidlu, které v minulých měsících prošlo testováním na přejezdu v Olomouci-Holici.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nyní hledá technické řešení, aby do budoucna ochránila lidi ve vlaku i před podobnými hazardéry.

„Po testování spolehlivosti detekce překážek nyní hledáme vhodná technická řešení pro zastavení vlaku v případě, kdy je zaznamenaná překážka na železničním přejezdu,“ uvedl Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

„Tedy přenos informace z tohoto čidla na stanoviště strojvůdce,“ vysvětlil.

Výstupy by v této fázi navazovaly na další zabezpečovací systémy a tím by v případě výskytu překážky došlo k zastavení či výraznému zpomalení jedoucího vlaku.

„Každé zvolené zařízení musí projít přísným schvalovacím procesem. To není otázka několika měsíců, reálně zhruba dvou let,“ sdělil mluvčí.

Detektor se testoval také ve Studénce, kde došlo k tragickému střetu Pendolina s kamionem v roce 2015. Tento železniční přejezd nyní vytipovala SŽDC pro rozšíření kamerových systémů.

Jedná se o preventivní nástroj, díky němuž bude moci bojovat s podobnými nebezpečnými řidiči, kteří vjíždějí na přejezd, i když je na světelné signalizaci červená.

Mimoúrovňové křížení

Technologie zvyšující bezpečnost na přejezdu v Olomouci-Holici by měla sloužit do doby, než závory, které jsou kvůli velkému provozu na vlakovém koridoru často dole, nahradí nadjezd nad kolejemi. Náklady na stavbu jsou odhadovány na 250 milionů korun.

Podle posledních investičních plánů SŽDC je předpoklad, že by se toto mimoúrovňové křížení na trati Přerov – Olomouc mohlo začít realizovat do dvou let.

Zrušení všech úrovňových přejezdů je na pořadu dne u staveb na páteři Brno – Přerov. Vlaky by zde měly projíždět rychlostí až 200 kilometrů za hodinu.