„Největší investicí v Olomouckém kraji je určitě silnice první třídy z Koutů nad Desnou na Červenohorské sedlo. Rozsáhlá oprava osmikilometrového úseku frekventované cesty by se měla v průběhu května dokončit. Jde o technicky i finančně velmi náročnou akci za více než 250 milionů," řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje Martin Smolka.

V příštím roce se stroje vrátí i na dálnici D35 v úseku u Mohelnice, kde se již letos začalo s modernizací sedmi kilometrů silnice. První polovina stavby je již hotová a na rekonstrukci čeká ještě druhá část.

VELKOMORAVSKÁ OD DUBNA DO ČERVNA

Obdobná situace nastane koncem února také ve Velkomoravské ulici v Olomouci.

Dopravu na průtahu bude komplikovat oprava druhé půlky mostu přes řeku Moravu.

„Záleží na tom, zda budou k opravám vhodné klimatické podmínky," podotkl Pavel Študent z olomouckého Ředitelství silnic a dálnic s tím, že druhá etapa rekonstrukce mostu by měla trvat do 30. června příštího roku.

Ke zlepšení bezpečnosti na silnicích by měly přispět také dvě dopravní stavby na Prostějovsku. S těmi chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v příštím roce teprve začít.

„Obě stavby se budou odehrávat na dálnici D46. Jde o rekonstrukce mimo-úrovňových křižovatek v úseku Prostějov-jih u Žešova a u Olšan u Prostějova. Jsou to akce, které nejsou finančně úplně největší, ale jsou poměrně významné z pohledu zvýšení bezpečnosti," vysvětlil Martin Smolka z ŘSD.

U křižovatky v blízkosti Žešova by měl na jaře začít archeologický průzkum, po jehož skončení se silnice začne modernizovat.

„U této křižovatky budeme prodlužovat připojovací a odbočovací pruh, stejně jako například u Brodku u Prostějova nebo ve Vranovicích-Kelčicích," vysvětlil Martin Smolka z ŘSD s tím, že z hlediska bezpečnosti považuje za velký krok také plánovanou rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky u Olšan u Prostějova.

Zde je rozpočet naplánovaný na 180 milionů korun, ale zatím stále probíhá soutěž o zakázku.

DOSTAVBA D1

Kromě zahájení a dokončení zmíněných staveb bude Ředitelství silnic a dálnic v příštím roce také pokračovat v přípravě velkých akcí, jako je například dostavba dálnice D1 u Přerova.

„Ve čtvrti Předmostí už nám chybí jen pozemek posledního vlastníka. Nakonec jej však budeme vyvlastňovat, protože jsme se nedohodli na výkupu," dodal Smolka.