Kůrovcová kalamita přitom připravuje menší vlastníky a lesní společnosti nejen o aktuální výnosy, ale i o výnosy budoucí. Pokud nebudou mít zdroje, rychlost zalesňování holin se zpomalí. Lesy přitom zadržují vodu v krajině, brání erozi půdy a regulují klima.

O vrácení majetku lesního družstva bojovaly obce na Bouzovsku přes deset let u soudu. V roce 2012 jim byla podstatná část vrácena a dva roky nato zbytek. Celkem společnost Bouzovské lesy vlastněná obcemi Bouzov, Luká, Hvozd a Ludmírov obhospodařuje 1835 hektarů.

Hodně dřeva na trhu, cena padá

Obec Bouzov, která drží ve společnosti majoritní podíl, od té doby získávala z lesů formou nájmu každoročně do rozpočtu pět milionů korun. V rámci střednědobého lesního hospodářského plánu těžili lesníci 12 tisíc kubíků. Pro obec to byly zajímavé příjmy. Poslední roky vykáceli lesníci jednou tolik.

„A společnost je na nule. Museli jsme pomoci dvěma miliony korun, aby mohla dofinancovat zalesňování v prvním čtvrtletí letošního roku,“ popisoval katastrofální situaci starosta Bouzova Zdeněk Foltýn.

Bouzov schválil poskytnutí mimořádné krátkodobé půjčky lesní společnosti, aby vysadila na 120 tisíc sazenic, než dostane kompenzaci od Ministerstva zemědělství za poslední čtvrtletí 2017 a rok 2018.

„Kalamita začala v roce 2017 a promítla se hlavně v roce 2018. Na trhu je obrovské množství dřeva, jehož cena padá. Je těžko udatelné,“ vysvětloval starosta.

Na Bouzovsku je ovšem dalších 60 hektarů holin, které lesníci potřebují postupně zalesnit. Buď přirozenou cestou, nebo výsadbou.

„Situace je velice špatná a kůrovec pokračuje. Stále těžíme kůrovce, tedy provádíme těžbu, která je ztrátová. Přitom ceny sazenic a práce šly nahoru,“ poukazoval starosta Bouzova.

Lesní společnost doufá, že od státu získá kompenzace i za rok 2019, aby mohla pokračovat v zalesňování. Předpokládaná náhrada by mohla činit 15 milionů korun. Pomoc se zalesňováním by podle lesníků měla být prioritou i v době koronavirové krize.

„S ohledem na závažný problém sucha, nutnost zadržování vody v krajině,“ zdůraznil Foltýn.

1,5 miliardy od státu

Ministerstvo zemědělství vloni v listopadu spustilo příjem žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity pro nestátní vlastníky lesů právě proto, že někteří už přestávají mít dostatek financí. Bez rychlé obnovy lesů na kalamitních holinách po kůrovcových těžbách však dojde k vysychání a oteplování krajiny a k erozi půdy.

Příspěvek je vyplácen za těžbu, která byla kvůli kůrovci nutná od 1. října 2017 do 31. prosince 2018. Sazba je stanovena za vytěžený metr krychlový jehličnatého dříví po jednotlivých čtvrtletích, a to od 26 korun za metr krychlový v posledním čtvrtletí roku 2017 do 510 korun za kubík za poslední čtvrtletí roku 2018.

Peníze byly podle ministerstva uvolněny z vládní rozpočtové rezervy. Vyplaceno by mělo být 1,5 miliardy korun. Letos by to měla být další miliarda korun. Ministerstvo zemědělství sdělilo, že v letošním roce bude usilovat o získání peněz i na další fázi kompenzace za nahodilé těžby jehličnatého dříví v roce 2019.