Nový, téměř kilometrový, kousek cyklostezky naváže na již vybudouvanou část z Týnečka u parkoviště u in-line stezky a povede do Luční ulice ve Chválkovicích.

„Stavbou nemůžeme zasáhnout do státní komunikace, takže je navržena ve stávajících zelených plochách podél silnice,“ upřesnil investiční náměstek Martin Major. Bezpečná trasa pro kolaře povede po pravé straně silnice první třídy směrem do centra.

Stavba až budou dotace

Začínat má u parkoviště u pevnosti Fort II a pokračovat až k Luční ulici, kde se v budoucnu napojí na další úsek cyklostezky.

„Je navržena jako smíšená o šířce dva a půl metru a část jako dělená pro cyklisty a pěší se šířkou chodníku jeden a půl až dva metry, dělícím zeleným pásem a cyklopruhem. Celková délka je téměř kilometr,“ informoval Martin Major.

Počítá se také s úpravou světelné signalizace na křižovatce Luční ulice, veřejným osvětlením, opravou veřejné části vodovodních přípojek a přeložkami sítí.

Cyklostezka má stát 14 milionů korun. Město se chce do stavby pustit ve chvíli, kdy bude mít jistotu, že získá dotaci. Počítá s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, Státního fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého kraje.

„V případě, že by se nám dotační podporu získat nepodařilo, museli bychom záměr přehodnotit,“ konstatoval primátor Miroslav Žbánek.

Východní tangenta v nedohlednu

Rušné Chválkovické ulici na výpadovce na Šternberka a Svatý Kopeček má v budoucnu ulehčit stavba východní tangenty.

„Ta je ovšem zatím v nedohlednu a město má jen velmi omezené možnosti, jak ji urychlit. Usilujeme proto alespoň o částečné zlepšení situace. A právě to může přinést nová cyklostezka, která zajistí bezpečnou dopravu cyklistů mimo tuto frekventovanou výpadovku,“ vysvětlil primátor Miroslav Žbánek.