V Arcibiskupském paláci v centru města se lidé bez rodiny nebo bez domova scházeli od jedné hodiny.

V půl druhé usedli ke stolům prostřeným ve slavnostním sále, kde před dvaceti lety obědval také papež Jan Pavel II.

„Přišlo zhruba pětaosmdesát našich chudých přátel z ulice. Dobrovolníků se zapojilo pětatřicet. Letošní ročník je druhým pokračováním, loni jsme akci pořádali ve Vyšší odborné škole sociální Caritas," řekla za organizátory Magdalena Braunerová.

Z ulice do krásného prostředí

Členové komunity lidem bez domova pomáhají celý rok.

„Každé pondělí se setkáváme, abychom chudým v olomouckých ulicích přinesli něco málo k jídlu, teplé nápoje, ale především sami sebe, své přátelství a blízkost. Teď o svátcích jim chceme nabídnout navíc slavnostní vánoční hostinu v krásném prostředí," dodala Magdalena Braunerová.

Poobědvat s přítomnými přišel i olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

„Někdy si říkáme, že by to Bůh mohl udělat na světě lépe, ale on k tomu chce potřebovat i nás. Děkuji těm, kteří se o to snaží," uvítal hosty.

Poté se s nimi pomodlil Otčenáš a celý sál si společně zazpíval koledu Narodil se Kristus Pán.

Úcta k lidem

Arcibiskup se s potřebnými sešel i na Štědrý den, kdy navštívil klienty azylového domu Charity Olomouc.

„Vánoční setkání s lidmi bez domova má dva důvody. Jednak je to projev osobního vztahu a úcty k lidem, kteří někdy ani sami nemají dost úcty k sobě, ale snad právě zkušenost, že jiní vidí jejich důstojnost, jim může pomoci ji znovu uznat. Navíc jsou to lidé, které většinou znám, a potkávám je přes rok," sdělil arcibiskup, který se vánočních posezení účastní už řadu let.

„Druhý význam má toto setkání jako poselství lidem, které bych rád vyzval, aby tyto občany viděli ve světle víry. Vánoční poselství je přece především o přijetí Božího světla," vysvětlil Jan Graubner.