„Tato malá úpravna měla dle slibů prodejce odstranit dusičnany a vodu zpětně namineralizovat. Bohužel odstranila nejen nebezpečné dusičnany, ale i látky ve vodě žádoucí, tedy vápník,“ popisovala mluvčí Moravské vodárenské Helena Koutní případ, se kterým se laboranti setkali během pondělního Dne otevřených dveří na vodárenských zařízeních na Olomoucku.

Ve vzorku, který lidé donesli, zjistili odborníci při orientační analýze základních parametrů pouze zanedbatelné množství vápníku  – kolem 4 mikrogramů na litr.

„Doporučená hodnota vápníku se pohybuje mezi 40 a 80 mg/l,“ uvedla mluvčí společnosti a doporučila, aby si lidé čas od času nechali prověřovat kvalitu vody i z domácích úpraven.

V rámci Dne otevřených dveří, který Moravská vodárenská pořádá při příležitosti Světového dne vody, přinesli lidé na olomouckou čističku v Olomouci-Nových Sadech a pracovníkům do úpravny v Olomouci Černovíře 281 vzorků vody. Převážně ze studní. Nevyhovělo 108 z nich.

„Uvedené vzorky vody byly převážně středně tvrdé až tvrdé, rozbory nevyhověly hlavně v obsahu dusičnanů,“ informovala Helena Koutná. Laborantky poté lidem doporučily akreditovaný rozbor, na který získali návštěvníci dne otevřených dveří slevu.

SOUVISEJÍCÍ: V olomoucké vodárně spustili historické parní čerpadlo. Podívejte se