Náročná rekonstrukce kostela svatého Mořice nyní pokračuje v jižní věži, kde se instaluje nové ocelové schodiště. Jakmile bude dokončeno, začne tam také příprava expozice nazvané Kostel svatého Mořice v Olomouci. Ta bude návštěvníky seznamovat s historií města, kostela a zdejších varhan.

„Nové ocelové schodiště je určeno především pro výstavní prostory, které si pak návštěvníci kostela mohou či naopak nemusejí prohlédnout. Předpokládá se, že lidé vystoupají po starém schodišti až pod zvony a budou pokračovat na vyhlídku. Při zpáteční cestě si zvolí novou trasu po ocelových schodech a vyjdou v kostele. Jižní věž kostela není ideálně rovná, má své ´záludnosti´ a tak je stavba schodiště poměrně náročnou záležitostí,“ sdělil probošt František Hanáček.

Mimořádná konstrukce

Stavební firma Eurogema, která rekonstrukci kostela svatého Mořice provádí, zahájila práce na novém schodišti na jaře loňského roku.

Její pracovníci nejdříve jako základnu pro schodiště připravili betonovou ´kostku´ s ocelovým sloupem. Kolem něj je vedeno vřeteno schodiště se třemi podestami z oceli.

„Mezi nimi jsou na devět metrů dlouhých táhlech zavěšena tři podlaží. Je to opravdu mimořádná konstrukce. Schodiště obsahuje tři tisíce různých prvků a součástí, které do sebe musejí přesně zapadat. Nejdříve jsme jednotlivé segmenty museli vyrobit, vyzkoušet, upravit a pozinkovat a pak jsme převáželi na staveniště. Montáž je velmi pracná a náročná, vzdáleně nám to připomíná stavebnici Merkur,“ poznamenal majitel společnosti Milan Válek.

Panoramatický světlík

Nové ocelové schodiště pak budou Olomoučané i turisté využívat k cestě z oblíbené vyhlídkové věže, která jim nabídne pohledy na město z výšky přesahující 46 metrů.

Také samotná vyhlídka dostala během náročné rekonstrukce kostela svatého Mořice novou podobu.

„Zesílili jsme stropní konstrukci, osadili nové nosníky a demontovali původní krytinu. Nově je tam osazený panoramatický světlík, který navazuje na ocelové schodiště. Podlahu vyhlídkové věže pokrývá nová pískovcová dlažba, došlo také na vyzdívky cimbuří a omítky. Stavební materiál jsme na věž naváželi za pomoci šedesát metrů vysokého autojeřábu,“ popsal Milan Válek.

Zvýšená bariéra proti přelézání

Turistická vyhlídka má nyní podle probošta Františka Hanáčka zvýšenou bezpečnostní bariéru proti přelézání. Vše je nově řešeno za pomoci ochranných nerezových tyčí, které byly pro tyto účely zvoleny po konzultacích s památkáři.

„Nové zajištění vyhlídkové věže se podařilo vybudovat díky dotaci od města Olomouc, které přispělo také na obnovu fasády. Všechny stavební práce by měly být hotové do poloviny letošního roku. Pokud to bude s ohledem na epidemiologickou situaci možné, začne vyhlídková věž sloužit už během letních prázdnin. V minulosti tam lidé rádi a hojně chodili, věřím, že tomu tak bude také nadále. Zpřístupnění vyhlídky bude určitě prospěšné pro turisty i město,“ dodal František Hanáček.

Z historie svatomořické věže 
close Kostel sv. Mořice v Olomouci s odhalenou částí nové fasády info Zdroj: Deník / Jiří Kopáč zoom_in

V minulosti měla funkci zvonice a zřejmě také hlásky, která umožňovala přehlédnout značnou část tehdejší Olomouce. Zhotovena byla z pravidelně přitesaných kvádrů místní droby.

První zmínka o věži je z roku 1403. Stavbu nejspíše vedl Jan Parléř, přední člen městské rady, mylně považovaný za příslušníka rodiny Petra Parléře. V roce 1424 byl odlit svatomořický zvon, který dostal jméno Havel. Věž měří 46 metrů.
(zdroj: www.svaty-moric.cz)