„Mám velkou radost, že se takto unikátní dílo podařilo olomouckým muzejníkům zachránit a restaurovat. A myslím, že stejné pocity bude mít každý, kdo si ho do muzea přijde prohlédnout,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Fragment velkého malovaného plátna byl nalezen v roce 2014 v prostorách muzea bez jakýchkoliv informačních údajů. Obraz byl v havarijním stavu.

Anonymní artefakt se podle VMO nakonec podařil rozkrýt a identifikovat jako dílo Josefa Ignáce Sadlera. Plátno o rozměrech cca 250 x 140 centimetrů zachycuje námět představující symbolické vyjádření pověření apoštola Petra kněžským a biskupským úřadem.

Vizualizace kostela sv. Petra na olomouckém Předhradí (dnešní Křížkovského ulice)
Jak vypadal zbořený kostel sv. Petra v Olomouci? Tady jsou unikátní vizualizace

Obraz namaloval mistr v roce 1754 pro kostel sv. Petra a Pavla na olomouckém Předhradí, jenž je považován za jeden z nejstarších chrámů v Olomouci a první biskupský ve městě. V roce 1785 byl kostel odsvěcen a v roce 1792 zbořen. O dochování děl, jež tento chrám původně zdobila, nemají odborníci přesnější informace. Znovu objevené plátno tak představuje jednu z mála památek této významné stavby.

Obraz byl podle odborníků zachráněn přemístěním do kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovanech, kde byl instalován znovu na hlavní oltář. Ne zcela ideální podmínky a neblahý osud kostela po 2. světové válce, kdy se celá oblast měnila na vojenské území, se podle odborníků podepisovaly na stavu plátna.

Jeho dovršením bylo nevhodné stočení bez podpory a převoz v rámci většího neroztříděného sběru uměleckohistorických předmětů do VMO, kde byl od roku 1962 deponován za nevhodných podmínek. Jeho záchrana tak podle odborníků přišla v pravý čas.

Natáčení v olomouckém Zdíkově paláci s unikátními románskými okny.
Uzavřený Zdíkův palác využijí filmaři, Plesl se vydá do olomouckého středověku

V letech 2015 až 2018 byly realizovány čtyři etapy restaurátorských prací, kterých se ujal restaurátor Radomír Surma. Součástí restaurování bylo zkoumání malby moderními průzkumovými technologiemi - sondážní průzkum, UV, RTG.

V roce 2019 pak byla završena práce na obnovení jedinečného díla vytvořením kopie barokního rámu, aby mohl být obraz kompozičně uzavřen a připraven k představení veřejnosti.