Budované přemostění leží kousek od památného Hromova dubu a křížení populárních cyklistických tras vedoucích od Hlušovic, Štěpánova, Chomoutova a Černovíra.

V oblasti se chystá několik dalších projektů, které mají kolařům a pěším přinést pohodlnější a hlavně bezpečnější cestu.

Chodilo se i po zavřeném mostku

Původní lávka přes Sitku pro pěší a cyklisty už byla v havarijním stavu a tak došlo na její uzavření a nyní také na stavbu nové.

„Bude z ocelových profilů, takže cyklisty i pěší pohodlně a hlavně bezpečně převede přes říčku Sitku, která je na využívané trase z Olomouce do Chomoutova či Štěpánova. Přestože byla stará lávka kvůli havarijnímu stavu uzavřená, někteří se ji i tak snažili přejíždět nebo přecházet,“ popsal investiční náměstek Martin Major.

Stará lávka už byla zbourána a začala stavba nové. Ta bude mít délku 11 a půl metru a šířku 1,6 metru a bude mít spodní část ze železa a betonu. Stavební práce by měly být hotové přibližně v polovině srpna, přijdou na dva miliony korun.

Protože nová lávka leží na trase, která je součástí integrovaného propojení Šternberska s Litovelským Pomoravím, usiluje město o finanční podporu.

„Podali jsme žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. Je ve výši padesát procent z celkových předpokládaných nákladů a nyní čekáme na rozhodnutí, zda uspějeme,“ vysvětlil náměstek pro dotace Matouš Pelikán.

Nové stezky i podjezd pod tratí

Lávka je součástí sítě cyklotras v regionu a je jedním ze čtyř samostatných projektů více investorů, který propojí další plánované stavby.

„Kromě městského projektu lávky přes Sitku se jedná o projekt oprav a úprav stávající cyklostezky Hvězdná z Olomouce do Šternberka, který zajišťuje mikroregion Šternbersko. Ten počítá i s novým napojením na podjezd pro cyklisty a podchod pro chodce pod železnicí podél Trusovického potoka,“ objasnil městský cyklokoordinátor Stanislav Losert.

Dalším záměrem je projekt Správy železnic na rekonstrukci mostu na železniční trati z Olomouce do Zábřehu přes Trusovický potok, který umožní průjezd cyklistům pod mostem a zabrání nebezpečnému překonávání frekventované trati.

Čtvrtým projektem je plánovaná výstavba cyklostezky v ochranném pásmu železnice od Trusovického potoka až po místní silnici u Chomoutovského jezera, kde se zhruba v polovině trasy počítá s odbočením směrem k Hromovu dubu a k nové lávce přes Sitku.

Ta se začala stavět jako první z plánovaných akcí, další na ni budou postupně navazovat a vytvoří trasu o délce téměř čtyř kilometrů.