Jeho projekt o miniatruních částicích (nanočásticích) stříbra nanesených na šicí vlákna už získal ocenění. K využití technologie v běžné praxi je ale podle slov chirurga ještě hodně daleko.

Využití stříbra v oblasti hojení ran se podle slov přednosty Neorala přímo nabízí. „Antibakteriální účinky drahých kovů, jako je stříbro nebo zlato, jsou známé už od starověku. V kombinaci s nanotechnolo­giemi, které jsou nyní v obrovském rozmachu, je možné tyto účinky využívat ve větší míře i v medicíně,“ uvedl.

„Stříbro podle dosavadních výzkumů působí asi na 650 patogenů, není toxické a lidské tělo je dokáže samo odbourat. Nedochází tedy k jeho hromadění v organismu,“ vypočítává výhody metody docent Neoral.

Na celém světě mají podle Neorala chirurgové zkušenosti s tím, že hojení ran po jejich zašití mohou komplikovat nejrůznější infekce. „V praxi se nejčastěji využívají šicí materiály s obsahem antibiotik, ale proti těm může vznikat rezistence. Odolnost či přizpůsobení se bakterií vůči antibiotické léčbě je ostatně obecným problémem celé současné medicíny,“ uvedl přednosta chirurgické kliniky.

Na přípravě projektu spolupracoval s firmou Altermed, která už má patentované přípravky využívající hojivé účinky stříbra například k léčbě chronických ran či paradentózy.

„K realizaci projektu a jeho využití v humánní medicíně je ale velmi daleko, pokud k němu vůbec dojde. Vydají-li se výrobci šicích materiálů touto cestou, budou nucení nejprve vyřešit technologii navázání nanočástic stříbra na šicí vlákno a samozřejmě pak také provést veškeré experimentální studie,“ dodává chirurg.

Jeho práce bude na počátku prosince soutěžit o absolutní vítězství v soutěži The Future of Suture (Budoucnost šití) mezi třiceti projekty z celého světa v Berlíně. Cílem klání odborníků je nalézt a podpořit inovační projekty týkající se chirurgického uzavírání ran.