V Nedvězí léta čekají na přechody pro chodce, chodníky i cyklostezku do Slavonína. Protože se situace stále zhoršuje, sepsali petici a žádají o řešení dopravních problémů Olomoucký kraj.

Pod petici za eliminaci negativních jevů silniční dopravy se podepsalo 280 z celkem 369 voličů trvale žijících v Nedvězí.

„Občany trápí zejména těžká nákladní auta směřující do technologického parku v Hněvotíně a kamiony, které sjíždějí na silnici třetí třídy. Z měření radarů vyplývá, že až 63 procent projíždějících vozidel překračuje povolenou rychlost. Bojíme se o bezpečnost našich dětí. Problémy s přecházením nebezpečné silnice mají také senioři. V celém Nedvězí je jeden přechod pro chodce, na další léta čekáme,“ popsala situaci místní obyvatelka a členka petičního výboru Elena Ondrušková.

Obyvatelé Nedvězí v petici předané na hejtmanství požadují omezení tonáže projíždějících vozidel, výstavbu zpomalovacích ostrůvků a dalších prvků, které by rychle jedoucí řidiče donutily dodržovat maximální povolenou rychlost.

Chodci na silnici

Lidem chybí přechod pro chodce v zatáčce u mateřské školy i na opačném konci městské části u dětského hřiště.

Občané výstavbu obou přechodů žádali už před pěti lety, ale dodnes na ně nedošlo. Kvůli chybějícím chodníkům jsou nuceni pohybovat se s dětmi po frekventované silnici.

„Například k fotbalovému hřišti dodnes nevede chodník. Stejný problém je ve směru na místní hřbitov. Senioři musejí chodit po silnici, přitom je tam povolená rychlost až 90 kilometrů v hodině. Komise městské části opakovaně jednala s příslušnými odbory olomouckého magistrátu, bezpečnostní prvky v dopravě ale u nás realizovány nebyly,“ konstatovala Elena Ondrušková.

Poslední větší investiční akcí v Nedvězí byly v roce 2017 úpravy v Jilemnického ulici, především v okolí tamní kaple a autobusových zastávek. Tehdy také vznikl první a zatím jediný přechod pro chodce.

Komise městské části o další opatření zvyšující bezpečnost chodců usiluje už několik let.

„Marně žádáme o pomoc odborné pracovníky státní správy, bohužel slyšíme pouze: To nejde. Co se nám nedaří řešit, jsou paradoxně spíše požadavky, které nejsou finančně náročné, ale vyžadují vstřícnost úředníků a také koordinaci mezi komisí městské části, magistrátem a krajem. Je to dopravní značení, přechody, kontroly rychlosti vozidel a častější přítomnost státní i městské policie a také pomoc od krajské hygienické stanice,“ popsal předseda komise městské části Luboš Černohouz.

Čtyři radary

V Nedvězí stále probíhá intenzivní měření rychlosti projíždějících vozidel za pomocí čtyř radarů. Po jednom jsou umístěny ve směru od Hněvotína a Slavonína. Ve směru od Bystročic jsou na sloupech veřejného osvětlení zavěšena dokonce hned dvě taková zařízení těsně za sebou.

„Na nový ´putovní´ radar se složily komise několika městských částí a vzájemně si jej půjčují. Městská policie zajišťuje správu a vyhodnocení získaných údajů. Zařízení zjišťuje počet vozidel, aktuální rychlost a údaje o tom, kolik automobilů rychlostní limit překročilo. Radar ale zatím nerozlišuje, o jaký typ vozidla se jedná, zda-li je to například osobní nebo nákladní auto nebo kamion,“ vysvětlil mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.

Olomoucký kraj se peticí občanů za eliminaci negativních vlivů silniční dopravy již zabývá. Jak bude situaci řešit a zda dojde v nejbližší době k nějakým zlepšením ale zatím není jasné.

„Petentům bude v zákonné lhůtě odpovězeno, proto v současné době nelze podávat žádné bližší informace,“ vysvětlil mluvčí hejtmanství Vladimír Lichnovský.

Požadavky obyvatel Nedvězí:

Přechod pro chodce v křižovatce ulic Jilemnického a Neklanova u místní mateřské školy:
- Investiční akce byla připravena k realizaci již od konce roku 2018. Projektová dokumentace je hotová, záměr se ale nedostal do plánu investic města Olomouce na rok 2019 ani na rok 2020. Přednost dostaly dotované akce a také řešení havarijních stavů. Pokud se podaří dodatečně zajistit peníze, realizaci nic nebrání, protože je akce projekčně kompletně připravená.

Chodník k místnímu hřbitovu
- V roce 2017 byl zpracován investiční záměr ve třech variantách. Byla vybrána varianta, která je nejjednodušší na odvodnění chodníku, má nejnižší finanční náklady na realizaci i provoz a je nezávislá na rekonstrukci silnice II/750. Byla zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební povolení. Bohužel se ani ve spolupráci s komisí městské části Nedvězí nepodařilo získat souhlasy vlastníků s odkupy pozemků. Proto byly práce na projektu zastaveny.

Cyklostezka do Slavonína
- Investiční záměr na cyklostezku by mohl být zpracován v roce 2020. Příprava by mohla pokračovat v roce 2021 dokumentací pro územní rozhodnutí. Pokud se podaří získat územní rozhodnutí, tak by se mohla v roce 2022 zpracovat dokumentace pro stavební povolení. V roce 2023 by mohlo být získáno platné stavební povolení. Pokud budou v rozpočtu peníze na cyklostezky, bylo by ji možné postavit nejdříve v roce 2023. To vše za předpokladu, že nebudou problémy s výkupem pozemků.

ZDROJ: Magistrát města Olomouce