Jestli opatření proti šíření koronaviru v lednu umožní koledníkům, aby vyrazili do ulic, je zatím otázkou. Charita opět počítá i s online koledou.

„Připravujeme se na fyzickou podobu koledy, ale nedokážeme zatím odhadnout, zda vůbec bude možné koledovat. Proto se obracíme na veřejnost a prosíme o možnost umístění kasiček na veřejných místech, jako jsou prodejny, firmy, instituce, ale třeba i pošty, lékárny a jiné provozovny. Prakticky jde o to, že když nemohou koledníci přijít za dárci, mohou přijít dárci za kasičkou,“ vysvětlila Veronika Velčovská, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro město Olomouc.

Zkušenost z minulého ročníku ukázala, že právě uložení pokladniček v prodejnách, farnostech, firmách a institucích významně napomohlo k výtěžku na pomoc potřebným v této tak náročné době.

Do loňského ročníku Tříkrálové sbírky se zapojilo na 20 prodejen v centru Olomouce, kasičky do svých pracovišť umístily čtyři olomoucké firmy.

„Umístění kasiček bylo pro nás v loňském roce zásadní vzhledem k tomu, že nemohla proběhnout tradiční forma koledy. Podařilo se nám tak objevit novou formu spolupráce s dalšími partnery. Velmi si vážíme pomoci a ochoty k zapojení, všem lidem dobré vůle ze srdce děkujeme,“ sdělila Veronika Velčovská.

Pro Olomouc a okolí bude připraveno na 300 kusů tříkrálových kasiček. Uložení pokladniček na veřejně dostupných místech včetně fyzické koledy, o níž bude rozhodnuto až na základě aktuální epidemické situace, proběhne od 1. do 16. ledna 2022.

Pro Tříkrálovou sbírku 2022 je připravena rovněž online koleda na www.trikralovasbirka.cz, která poběží od 1. ledna až do 30. dubna 2022.

Pro dary prostřednictvím bankovního účtu jsou letos jednotlivým obcím a farnostem na Olomoucku nově přiřazeny konkrétní variabilní symboly, s jejichž pomocí bude možné určit, kolik bylo v dané oblasti touto cestou darováno. Variabilní symboly jednotlivých obcí a farností budou zveřejněny na webu Charity Olomouc.

Darovat lze od začátku prosince až do 31. ledna 2022. Číslo účtu pro tříkrálové dary je 66008822/0800.

Pokud dárce netrvá na připsání daru konkrétní oblasti, lze dar zaslat obecně Charitě Olomouc s variabilním symbolem 777970109.

„Charita Olomouc věnuje výtěžek z Tříkrálové sbírky 2022 na rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku a na vytvoření zázemí sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním. Podpoří rovněž důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska Samaritán pro lidi bez domova,“ sdělila Eva Štefková.

V minulém roce dárci v olomouckém děkanátu věnovali na pomoc potřebným celkem 1 373 158 korun, z toho 1 003 225 korun právě ve stacionárních, takzvaných neputovních kasičkách a 369 933 korun prostřednictvím online koledy.