„V první fázi se Charita soustředí na dodávky pitné vody, jídla a vybudování dočasného přístřeší. V druhé fázi pak půjde o obnovu domů, infrastruktury či zavlažovacích systémů. Nedílnou součástí charitní rozvojové pomoci je pak i podpora zdrojů obživy,“ uvedla mluvčí olomoucké Arcidiecézní charity Ivana Jeništová.

Arcidiecézní charita Olomouc se věnuje práci na Haiti dlouhodobě. Již několik let zde řídí projekty Adopce na dálku a Daruj střechu nad hlavou a podílí se na další rozvojové pomoci ve školství, zdravotnictví i na zlepšení životních podmínek chudých Haiťanů.

„Ve čtvrtekv 17 hodin pořádáme ve Vlastivědném muzeu Olomouc vernisáž výstavy fotografií Martina Strouhala „Lidé na Haiti“, kterou bude provázet dražba obrazů haitských umělců. Vzhledem k mimořádně tragické situaci na Haiti bude výtěžek z prodeje věnován na humanitární pomoc,“ informovala o akci Jeništová.

Společně charity založily finanční sbírku na účet: 22770022/0800 u České spořitelny, VS 1791 (Haiti).