„V době velmi vysoké inflace je řada rodin na hranici zvládání zajištění základních potřeb. Jakýkoli výdaj navíc je pro ně zásadní a zpravidla jim nezbývají finance,“ popsala Petra Pavlíčková, vedoucí Střediska pro rodiny a děti, které provozuje Charita Olomouc.

Středisko rodičům pomáhá například s uhrazením poplatků za školní výlet, placením obědů ve škole či školce, ale i s doplacením nájmu nebo nákupem počítače, který už dosloužil. Klientům jeho pracovníci poskytují také poradenství, materiální a finanční podporu.

Olomoucké středisko nyní podpořilo například devítiletou Annu. Dívka patří na jedné z olomouckých základních škol mezi nejpilnější žáky ve třídě. Vyrůstá jen s maminkou, otec žije v zahraničí a k placení alimentů se bohužel nemá. Na školní obědy ani zájmový kroužek pro dcerku už peníze mamince nezbývají.

„Aničce jsme zaplatili obědy ve škole. Navíc je pohybově nadaná, proto jí byla uhrazena také pololetní platba v tanečním kroužku. Moc to pro ni znamená,“ vysvětlila Petra Pavlíčková s tím, že děti díky této podpoře neztrácejí ve škole sociální status a nejsou vyčleňovány z kolektivu.

Často stačí krátkodobá podpora

Středisko pro rodiny a děti pomáhá rodičům podle potřeby jednorázově nebo dlouhodobě.

„Často stačí krátkodobá podpora, pomoc zorientovat se v systému sociálních dávek nebo si jen o složité situaci s někým promluvit. Někdy je potřeba rodinu, dítě či mladistvé doprovázet delší dobu, protože situace je pro ně velmi náročná, ať už se jedná například o domácí násilí nebo když do rodiny vstoupí zákeřná nemoc,“ upřesnila Petra Pavlíčková.

Kromě sociálních služeb se středisko zaměřuje také na pomoc rodičům, kteří se snaží skloubit pracovní a rodinný život. Ti mohou využít nejen dětskou skupinu Lištička, která nabízí péči o děti od dvou do šesti let, ale díky projektu Liška online také pomoc s doučováním školáků a zapůjčením potřebné techniky.

Tyto služby může středisko rodinám v nouzi poskytovat především díky příspěvkům z veřejných sbírek a darům od štědrých dárců.

„Díky nim máme k dispozici prostředky, které rodině v první chvíli pomůžou z nejhorší situace, například aby neskončila na ulici. Potom můžeme dále doprovázet a poskytovat odbornou pomoc,“ objasnila vedoucí střediska.

Finanční příspěvky na podporu dětí a rodin v nouzi lze zaslat na sbírkový účet číslo 115-1405220217/0100. U příspěvku na bydlení je variabilní symbol 6103, u příspěvku na obědy dětem je variabilní symbol 6105, u příspěvku na léky je variabilní symbol 6102 a příspěvky na různé účely mají přiřazeny variabilní symbol 1702.