Pro všechny uživatele služeb, od klientů žijících v sociálních bytech a azylových domech až pro ty, kteří žijí na ulici či přežívají ve squatech nebo pod provizorními přístřešky, je připraveno celkem 350 tradičních vánoček a stejný počet vánočních balíčků s potravinovými a hygienickými potřebami.

Charita Olomouc nezapomíná na lidi bez domova, pro které je zimní období včetně blížících se vánočních svátků jedním z nejnáročnějších období v roce.

„Na Štědrý den připravujeme v nízkoprahovém denním centru pro lidi bez zázemí řízek s bramborovým salátem, který se bude servírovat i s vánočním cukrovím," nastínila štědrovečerní přípravy koordinátorka materiálního centra Barbora Cigánková.

V denním centru vypuknou přípravy těsně před Štědrým dnem, v azylovém domě už stojí stromeček, který už v úterý nastrojili klienti spolu se sociálními pracovníky.

Vánoční setkání klientů pak v denním centru zahájí P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc, který každoročně pomáhá s výdejem „štědrovečerního menu".

Charita přichystala pro klienty také dárky, a to v podobě vánočních tašek, které budou obsahovat potraviny a hygienické potřeby. Chybět nebude ani klasická vánočka. Charita jich objednala 350 kusů.

Boží hod s kabanosem

I na Boží hod se klienti mohou těšit na zpestření jídelníčku, namísto obvyklé polévky se bude podávat teplý kabanos s hořčicí a chlebem.

Tradiční štědrovečerní setkání arcibiskupa Jana Graubnera s klienty azylového domu se uskuteční v Charitě Olomouc v odpoledních hodinách. Na programu je společné posezení s vánočním povídáním a zpěvem koled.

Vánoční svátky, které jsou neodmyslitelně spjaté s teplem domova, násobí samotu těch, kteří se ocitli bez zázemí.

„Našim klientům bychom rádi nabídli alespoň zlomek domácí pohody a tepla tak, aby se to co nejvíce přiblížili tomu, co jim chybí, a to je zázemí, rodina a pocit ‚něčí blízkosti'," doplnila Barbora Cigánková.