Právě v těchto dnech byla výluka v úseku Hrubá Voda - Domašov prodloužena až do poloviny listopadu a cestující musejí autobusy - kvůli zajištění skalního masivu u trati.

Po dokončení náročných prací a odtěžení většího množství nestabilní horniny však projíždějící soupravy budou moci šedesátkou. Cesta bude bezpečnější.

Důvodem probíhající výluky na trase mezi Olomoucí a Opavou je sanace skalního zářezu mezi stanicemi Hrubá Voda a Domašov nad Bystřicí.

Výluka již byla jednou prodloužena.

„Došlo k tomu na žádost zhotovitele prací, který zaznamenal podstatné navýšení množství nestabilní horniny, kterou odtěžuje z opravovaného skalního masivu. Na zpracování, přemístění a ukládání tohoto materiálu potřebuje více času,“ vysvětloval mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař.

Sanace skal podle SŽDC umožní nejen zvýšit bezpečnost projíždějících vlakových souprav, ale i jejich rychlejší průjezd.

„Kvůli nestabilním horninám ve skalním masivu zde muselo být zavedeno trvalé snížení rychlosti na 30 kilometrů za hodinu. Po dokončení prací se tu bude moci jezdit šedesátkou,“ uvedl Tesař.

Na sanaci skalního zářezu mezi Hrubou Vodou a Domašovem nad Bystřicí, kde první vlaky projely už v roce 1872, je vyčleněno zhruba 30 milionů korun.

Ukončení náročných prací v hlubokém údolí je naplánováno na červen příštího roku.