Průjezd mezi klinikou psychiatrie (budova U) a porodnicko-gynekologickou klinikou (budova C) byl přechodně uzavřen v polovině ledna kvůli přeložce inženýrských sítí.

Pracovníci stavební firmy vyhloubili během uzavírky ulice Za Nemocnicí výkop pro podzemní kanál, který bude sloužit pro inženýrské sítě.

„Souběžně probíhají také práce u centrálního parkoviště P1. Celý projekt přeložky inženýrských sítí je naplánován na přibližně třináct měsíců. Jednotlivá omezení navazují na průběh realizace a nemocnice o nich veřejnost vždy včas informuje,“ sdělil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Rozsáhlá stavební akce v hodnotě 132 milionů korun předchází plánované demolici nejstaršího objektu v areálu olomoucké Fakultní nemocnice, budovy známé jako Franz Josef. Na jejím místě pak za přibližně dvě miliardy korun vyroste moderní velkopavilon B. Do nových prostor by se v budoucnu měla přestěhovat neurochirurgická, neurologická, ortopedická a traumatologická klinika.

„Kliniky radiologická a KARIM, jakož i centrální operační sály a urgentní příjem se do pavilonu B rozšíří v souvislosti s rozšířením kapacity operačních sálů, rozšířením diagnostické podpory zobrazovacích metod - respektive v souvislosti s rozšířením kapacity a průchodnosti urgentního příjmu. V budově vznikne také nové zázemí pro jednodenní chirurgické výkony,“ uvedl již dříve Adam Fritscher.