Prostory původního olomouckého studia na Horním náměstí přestaly na začátku 21. století vyhovovat po technické i provozní stránce. Rekonstrukce nebyla možná, protože si je Český rozhlas pronajímal a budova v majetku města nebyla určena k prodeji.

Investiční skupina DRFG postaví v blízkosti vlakového nádraží v Olomouci vícefunkční areál, který bude zahrnovat zhruba 450 bytů, květen 2022.
U olomouckého nádraží vyroste komplex se stovkami bytů

V roce 2018 Český rozhlas koupil dům v Pavelčákově ulici, který byl desítky let využíván jako prodejna nábytku a později také jako obchod a sklad asijského textilu.

Rekonstrukce domu začala na podzim 2020, dokončena byla letos na jaře.

„Nové sídlo otevíráme v den, kdy Český rozhlas slaví 99. narozeniny. Po téměř pětiletém snažení dostává olomoucké studio modernizované technické zázemí včetně současného digitálního vybavení a všichni, kteří vysílání připravují, se mohou těšit z podmínek odpovídajících jednadvacátému století,“ řekl ředitel Českého rozhlasu Olomouc Josef Podstata.

Pravobřežní náplavka řeky Moravy v Olomouci, ulice Blahoslavova, 15. května 2022
Olomouckou promenádu u Moravy už dláždí, otevře letos

Během rekonstrukce bývalého obchodního domu byla v zadní části nemovitosti vybudována nová studia. Na ochozech a v přední části budovy vznikly kancelářské prostory. Centrální atrium zůstalo zachováno, novinkou jsou viditelně provedené rozvody. V přízemí atria zůstal zachován historický portál.

V pronajatých prostorách na Horním náměstí 21 sídlil Český rozhlas Olomouc už od roku 1949. V 90. letech byly kancelářské a technické prostory rozšířeny také do prvního patra sousední budovy na Horním náměstí 20. Tu nyní opouští, ale velké studio na původní adrese zůstává i do budoucna a bude využíváno k nahrávání a pořádání koncertů.

Z historie domu v Pavelčákově ulici číslo 19: 
- Zchátralý objekt v roce 1911 koupil obchodník s nábytkem Franz Klein, rodák z Luboměře pod Strážnou na okraji vojenského prostoru Libavá.
- Budovu nechal strhnout a na jejím místě postavil podle plánů architekta Christophera Glasera moderní železobetonovou skeletovou konstrukci, jednu z prvních v té době.
- Novostavba disponovala rozlehlým atriem a prodejními prostorami na jeho ochozech. Interiér byl prosvěcován denním světlem přicházejícím proskleným světlíkem shora zastřešující atrium a také skrze tehdejší skleněnou secesní fasádu.
- Do provozu byla nová prodejna nábytku uvedena v květnu 1912.
- Po roce 1989 sloužilo atrium jako prodejna a zbytek domu jako sklad textilu.
(Zdroj: Český rozhlas Olomouc)