Rostlinný genetik z ústavu experimentální botaniky akademie věd obdrží cenu, která je nejvyšším vědeckým vyznamenáním republice, za celoživotní přínos k rozvoji genetiky rostlin a uvádění výsledků do praxe.

Jaroslav Doležel založil nový obor genomiky, takzvanou chromozomovou genomiku, která usnadňuje čtení dědičné informace rostlin a izolaci důležitých genů.

„Považuji to za ocenění mého dlouhodobého vědeckého úsilí,“ říká Jaroslav Doležel, který v Olomouci postavil úspěšný vědecký tým, jenž ve svém oboru patří mezi světovou špičkou.

Jaroslav Doležel patří k nejcitovanějším českým vědcům. Je znám svou sbnahou o praktické uplatnění vědy. Stojí za úspěšným programem Potraviny pro budoucnost a s rozvojovými zeměmi spolupracuje na analýze dědičné informace banánovníku a jeho šlechtění.

Česká hlava se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací od roku 2002. Olomouckému genetikovi bude předána 25. listopadu na Vysoké škole ekonomické v Praze.