Autor návrhu, architekt Miroslav Pospíšil z olomouckého atelieru-r, navrhuje transparentní, prosklený prostor, který by měl sloužit jako foyer, informační centrum a také kavárna.

Červený kostel by se pak z nynějšího skladu knih měl proměnit na přednáškový a výstavní prostor, případně malý koncertní sál.

Budova odsvěceného evangelického kostela posledních několik desetiletí slouží výhradně jako sklad, ve kterém je uloženo přes 250 tisíc svazků knih a svázaných časopisů i novin.

„Protože chystáme stěhování do nového depozitáře v Olomouci – Hejčíně, všechny dokumenty by se měly nejpozději do konce roku 2019 přemístit,“ uvedl zástupce ředitelky Vědecké knihovny Miloš Korhoň.

Nutné opravy

Pak by přišla na řadu rekonstrukce kostela.

Podle Miroslava Pospíšila z atelieru-r má původní budova ale řadu technických nedostatků.

„Jsou zde problémy se statikou, s vlhkostí, je nutný poměrně masívní zásah do konstrukce krovu, který vykazuje vážné poruchy. Původně se s výraznější rekonstrukcí krovu nepočítalo, ale průzkumy, které předcházely projektové přípravě, jednoznačně prokázaly nezbytnost radikálnějšího zásahu do střechy. Kromě průzkumu dřevěných konstrukcí byl proveden také průzkum vlhkosti a stavebně-technický průzkum,“ uvedl architekt.

Přednáškový sál a výstavní prostor

Podle Miloše Korhoně však kostel není možné bez přestavby a modernizace jakkoliv smysluplně využívat.

„Budova není vytápěná, nemá žádnou vzduchotechniku ani řízené větrání, na několika místech odpadává fasáda. Přesto jde o kulturní památku, která by si zasloužila nějaké oživení. Nabízí se vybudovat tam přednáškový sál, který knihovně citelně chybí, a doplnit jej o výstavní prostor, jelikož ten stávající příliš reprezentativní není. Uvidíme, zda se obě funkce podaří smysluplně skloubit,“ poznamenal.

Nově se počítá také s dostavbou. Mezi stávající Vědeckou knihovnou a kostelem tak vyroste budova tvořená sklem a opláštěná černým matným plechem, která bude svým tvarem navazovat na tvarosloví kostela.

„Měla by v rámci možnosti propojit značně nesourodé objekty červeného kostela a současné budovy ředitelství knihovny. Přesune se sem recepce, vznikne informační místo a snad také kavárenské posezení,“ vysvětlil Miloš Korhoň.

Kavárna i toalety

Podle architektonických návrhů bude v části mezi objektem a stávající knihovnou umístěno provozní zázemí pro kavárnu, toalety, ze současné recepce bude šatna.

„Plocha před novou částí do ulice Tylovy bude využívána jako venkovní posezení v souvislosti s plánovanými kulturními akcemi a přednáškami,“ pokračoval Miroslav Pospíšil a doplnil, že cílem bylo, aby nový objekt byl odlehčený a transparentní, nikoli těžkopádný a komplikovaný.

Projekt také počítá s odstraněním plotu a otevřením směrem do veřejného prostoru a to tak, aby se tento stal součástí třídy Svobody.

„Vědecká knihovna je směrem do městského prostoru naprosto anonymní. Jsou to dva „bytové“ domy a kostel, celek nijak nepřipomíná knihovnu. Realizací nové stavby bude mít knihovna nejen potřebný společenský prostor, ale získá nezaměnitelný akcent, bude mít signifikantní tvář,“ řekl.

Zahájení akce? Možná už podzim 2019

Atelier-r teď pracuje na technické dokumentaci stavby, která by měla být dokončena v polovině příštího roku.

„Výběr zhotovitele stavby se odehrává na základě projektu pro realizaci. Ten by měl být hotový v první půlce příštího roku. Pokud by šlo všechno hladce, tak by stavba mohla být reálně zahájena na podzim 2019,“ odhadoval harmonogram Miroslav Pospíšil.

Realizační projekt na úpravu kostela se bude teprve zpracovávat. Podle studie atelieru-r by se náklady na obnovu i dostavbu mohly pohybovat kolem částky 100 miliónů korun.