Řemeslníci se věnují nejen střeše, ale sanují zdivo, rekonstruují omítly a podlahy. Restaurátorskou obnovou kostela, který je součástí městské památkové rezervace, prochází cihelná fasáda.

Sanační práce se týkají i samotné konstrukce kostela a zahrnují konstrukční zpevnění obvodových základů z důvodu nevhodné konzistence původní navážky, na které byl kostel před 120 lety postaven, a také jako ochrana zvětralého cihelného materiálu v základech.

Součástí krajské investice za 170 milionů korun je i výstavba nového objektu, který propojí stávající budovu Vědecké knihovny s prostorem Červeného kostela. Železobetonová, jednopodlažní konstrukce je navržena jako architektonicky moderní novostavba s prosklenou fasádou. Bude zde umístěna recepce, kavárna s otevřenou knihovnou, informační centrum Olomouckého kraje a potřebná zázemí.

Rekonstruované prostory samotného kostela pak budou sloužit jako sál pro veřejná čtení, koncerty, přednášky či výstavy s celkovou kapacitou až 200 osob.

Autorem projektu je olomoucký architekt Miroslav Pospíšil.