„Nefunkční elektronika, starý nábytek, sjeté pneumatiky, stavební suť nebo obalový materiál, který se nevešel do kontejneru. To je jen malý výčet věcí, kterých se lidé zbavují. Buď je odložení vedle kontejneru nebo v horším případě odhodí v částech města, které nejsou tak frekventované,“ popsal mluvčí městské policie Petr Čunderle.

Většinu přestupků zjistili strážníci během služby a také díky kamerovému systému.

„Ten je nasazen v kritických lokalitách a významným způsobem pomáhá odhalit pachatele. Další podněty jsou od pracovníků Technických služeb města Olomouce, komisí městských částí a občanů,“ doplnil Petr Čunderle.

Problematický přechod pro chodce na mostě u Bristolu
Zrušte nebezpečný přechod u Bristolu, požadují chodci. V čem je problém?

Díky městským kamerám se daří zjistit, kdo odpad v olomouckých ulicích vyhodil a také registrační značku vozidla, jehož řidič věci na místo dovezl.

„Loni jsme zjistili celkem 27 konkrétních pachatelů. Správnímu orgánu jsme na základě zjištěných registračních značek předali 16 údajů k provozovatelům motorových vozidel,“ upřesnil mluvčí městské policie.

Sběrné dvory

Olomoučané se mohou nepotřebných věcí z domácnosti zbavit na sběrných místech, která provozují TSMO v Neředíně a v Chelčického a Andělské ulici. Lidé tam mohou bezplatně uložit kusový domovní odpad, domácí spotřebiče, drobné nebezpečné a organické odpady.

„Apelujeme na občany, aby nejen věci, kterých se chtějí zbavit, ale i běžný odpad z domácností ukládali do příslušných kontejnerů nebo využili sběrné dvory. Vyhazováním mimo místa k tomu určená se vystavují vysoké pokutě ve správním řízení, svým jednáním mohou také nenávratně poškodit přírodu,“ dodal závěrem Petr Čunderle.

Podrobné informace o sběrných místech jsou k dispozici na webu Technických služeb města Olomouce.

Rok * Počet černých skládek

2022 * 128
2023 * 169
2024 * 56 (k 9. únoru)

(Zdroj: Městská policie Olomouc)