Cenu hejtmana za výjimečný počin si převzal Jiří Glonek, autor knihy Na Jeseníky!. Polovina z celkem deseti cen se týkala umění. Například v oblasti divadla zazářila členka baletního souboru Emily-Joy Smith. Výtvarné umění ovládla výstava Víc než orloj. Cenu převzal ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Za oblast filmu, rozhlasu a televize byl oceněn Theodor Mojžíš, režisér dokumentu Barokní velmož. Díky hlasům veřejnosti uspěl také Dechový orchestr Zábřeh, který na slavnostní ceremoniálu zastoupil dirigent Lubomír Vepřek.

Nestorovi jesenické scény Františku Surmíkovi se dostalo mimořádné pocty v podobě Ceny za celoživotní přínos v oblasti kultury.

K předávání ocenění došlo 1. září v Městském domě v Přerově.

„Letos si kultura prošla v Olomouckém kraji zkouškou ohněm. Koronavirová krize ji velmi tvrdě zasáhla. A protože hejtmanství význam kultury vnímá velmi citlivě, rozhodli jsme se ponechat dotace na všechny kulturní akce v plné výši, i když se třeba uskuteční v náhradním termínu nebo v upravené podobě,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast kultury Petr Vrána. 

Ceny v oblasti kultury za rok 2019

Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury

kniha Na Jeseníky! (Jiří Glonek)

Titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje“

Hana Kuželová

Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot

Projekt 200. výročí arcivévody a kardinála (Josef Kořenek a Jindřich Forejt)

Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast hudby

Hudebně-tanečně-divadelní projekt CELLOWEEN (Martin Přemyslovský)

Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast výtvarného umění

výstava Víc než orloj (Břetislav Holásek)

Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast divadla

Emily-Joy Smith

Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast filmu, rozhlasu a televize

dokumentární film Barokní velmož (Theodor Mojžíš)

Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast literatury

kniha Tíživá svědectví (Vít Lucuk)

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury

Dechový orchestr Zábřeh

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury

František Surmík