Křížová cesta je v Olomouci už tradiční připomínkou Velkého pátku.

Letos skupina několika desítek mladých lidí vycházela po sedmé hodině večerní ze zahrady olomouckého kláštera dominikánů.

„Procházíme ulicemi v centru města, kde máme jednotlivá zastavení. Celkem je jich na trase čtrnáct. Postupně je obejdeme a pak se zase vracíme do kostela na společnou modlitbu,“ popsal dominikánský řeholní bratr Gabriel.

Mladí lidé se v průběhu cesty střídají v nesení velkého dřevěného kříže.

„Velký pátek je den, kdy si připomínáme, že Ježíš prošel křížovou cestou. Skrze tuto pobožnost si připomínáme, že za nás trpěl a zemřel na kříži. Zamýšlíme se nad tím, co pro nás vykonal,“ dodal bratr Gabriel.