Po roce je tady opět možnost ocenit významné dobrovolníky Olomouckého kraje cenou Křesadlo 2019.

„Lidé už mohou nominovat ty, kteří si za svou dobrovolnickou činnost zaslouží ocenění. Čas k tomu mají do konce října,“ řekl za pořadatele Karel Čapka.

Občany, kteří se zasloužili o rozvoj společnosti, kultury nebo se starají o seniory, mládež či nemocné je možné až do 31. října navrhnout na ocenění Křesadlo prostřednictvím nominačního formuláře na webu www.kresadlo-ol.cz.

Na těchto webových stránkách jsou také uvedeny jednotlivé kategorie, do kterých je možné dobrovolníky zařadit. Zájemci tam také naleznou podrobná pravidla. Podmínkou je, aby se svou nominací byl dobrovolník předem seznámen a souhlasil s ní.

Do konce října je pak nutné poslat nominační formulář na email info@kresadlo-ok.cz a v tištěné podobě také na adresu olomoucké Maltézské pomoci ve Wurmově ulici číslo 7.

„Nominace, které budou zaslány pouze elektronicky, nebudou přijaty k hodnocení. Komise vybere osm dobrovolníků. Tři z nich získají speciální cenu Goal a také týdenní cestu do USA, kde se seznámí s činností tamních dobrovolnických organizací,“ popsal novinku Karel Čapka.

Letošní předávání cen se v uskuteční v olomouckém arcibiskupském paláci už podeváté, tentokrát v průběhu vánočního koncertu, který se koná 18. prosince.