Třetí variantou je, že uspěje s dovoláním u Vrchního soudu.

Dovolání k soudu

„Udělali jsme právní analýzu a z našeho pohledu je důvod k dovolání k Vrchnímu soudu. Myslím si ale, že je to v tuto chvíli skutečně ta poslední možnost,“ uvedl Karol Siwek, ředitel ostravského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který za olomoucký úřad práce podniká právní kroky.

Dohoda o nájmu

Krajský soud v Ostravě rozhodl, že vlastníkem budovy ve Vejdovského ulici je firma Prefa Tec, nástupce původního vlastníka – olomoucké Prefy.

„Se zástupci úřadu práce jsme jednali. Zatím to bylo informativní. Jak s budovou naložíme, záleží na akcionářích. Vše je v jednání, v této fázi nemohu nic konkrétního říct,“ uvedl předseda představenstva společnosti Prefa Tec Otto Strmiska.

Setkání potvrdil i ředitel Úřadu práce v Olomouci Roman Chlopčík.

„Prozatím jednáme s majitelem o tom, co bude. Jaké jsou jeho a naše představy. Prefa Tec nám nabízí nájem. Vlastní prostory jsou určitě náročnější na okamžitou potřebu peněz, ale s ohledem na délku užívání, která se předpokládá na více let, se investované prostředky vrátí,“ uvedl ředitel Chlopčík s tím, že otázka prodeje není podle staronového vlastníka zatím na pořadu dne.

Vedení úřadu také zvažuje využití bývalého armádní objektu na Tabulovém vrchu.

„Pochopitelně, že když jsme se dostali k možnosti získat od armády bezúplatně určité majetky, tak jsme považovali za logické se na budovu alespoň podívat a zajímat se o to. S Ubytovací správou, pod kterou objekt spadá, jednáme. Ale pokud bychom se rozhodli pro stěhování, je to běh na delší trať,“ pokračoval Chlopčík.

Budova od armády

Rozhodne ekonomická výhodnost jednotlivých možností. „Posoudíme stav budovy na Vejdovského a také stav našeho možného nového sídla na Hněvotínské. Teprve potom se rozhodneme, jak postupovat dál,“ pokračoval ředitel.

Budova od armády by totiž potřebovala výraznou rekonstrukci, pro všechny zaměstnance úřadu práce je totiž malá.

„Máme určité normativy, které musíme dodržet. Budova by se musela ještě trošku upravit nejen uvnitř, ale patrně nastavit i o další patro. Prostory, které tam jsou, totiž sloužily jako ubytovna,“ doplnil Chlopčík.

Spor o vlastnictví budovy úřadu práce ve Vejdovského ulici se táhne od roku 1996, kdy nástupce původního majitele Prefa Tec zpochybnila kupní smlouvu.

Předseda představenstva firmy Strmiska vysvětlil, že podle tehdy platného obchodního zákoníku nemohla akciová společnost převést právo hospodaření na stát.