V příštích čtyřech letech se chce podle staronového starosty města Stanislava Orsága (ODS) zaměřit na základní infrastrukturu, plavecký bazén, ale také zkvalitnění života seniorů či boj se suchem.

Jaké jsou priority nové šternberské vlády?
Určitě bychom chtěli pracovat na opravách základní infrastruktury ve městě: chodníky, některé silnice, kanalizace. To lidé berou jako samozřejmost, ale jde o nemalé finance. Je před námi plavecký bazén, kde budeme pokračovat v přípravě. Více se chceme věnovat seniorům, trochu jim to dlužíme. V minulém volebním období jsme stavěli a opravovali školky a dětská hřiště.

Doprava? Když jsem v pátek odpoledne jela do Šternberka, tak ve směru od Olomouce stála kolona už před odbočkou na Štarnov… Jak může samospráva pomoci? Pomůže?
Situaci aktuálně zhoršuje, že od Olomouce je jediný příjezd, protože na Chomoutov i Štarnov jsou uzavírky. Ano, víme o tom, ale situaci není jednoduché řešit. „Úzkým“ místem je křižovatka u Psychiatrické léčebny, kde se odbočuje na Uničov a Litovel. Zde je dlouhodobě plánována kruhová křižovatka. Město kdysi nechalo iniciativně na vlastní náklady zpracovat studii, jak by mohla vypadat. Dokumentace se předala ŘSD. To pokračuje v přípravách, ale není to otázka příštího a ani přespříštího roku. Vědí, že nás to trápí a pracují na tom.

Obchvat směrem na Opavu? Tlačíte na něj?
Pokračuje se dále v přípravách, má to nějakou prioritu ŘSD a Státního fondu dopravní infrastruktury. Konec však nevidíme za rok, dva, ale budeme rádi, když se začne budovat v následujících pěti letech. Jednáme s ŘSD, zve nás na .tzv. výrobní výbory projektové dokumentace na zkapacitnění silnice mezi Šternberkem a Olomoucí.

Plánujete bytovou výstavbu? Uvažuje město o nějakých startovacích, sociálních bytech?
Ve Šternberku se v posledních letech rozrostla výstavba bytů, máme zde několik soukromých investorů, kteří staví nájemní byty nebo byty prodávají zájemcům. Jde o desítky a desítky bytů. Město mnoho bytů nevlastní a je pravdou, že řada mladých rodin hledá startovací bydlení, nebo senioři by uvítali menší byt, kde by neplatili vysoké nájemné. Ano, již máme studii výstavby bytů v areálu bývalého Vincentina, abychom dokázali pomoci, když se na nás někdo obrátí, například v případě složité životní situace.

S bydlením souvisí soužití. Zklidnila se atmosféra od posledního konfliktu v romské komunitě?
Nedochází k eskalaci konfliktů, jako tomu bylo v minulosti, kdy proti sobě útočily skupinky na ulici. Nicméně situace není určitě klidná. Soužití většinové společnosti s romskou komunitou je většinovou společností neustále vnímáno jako velice problematické. I já to tak vnímám. Snažíme se pracovat, nejen v komisi prevence kriminality, spolupracujeme s neziskovými organizacemi, ale efekt tomu neodpovídá. Chodíme do těchto lokalit, hovoříme s obyvateli . Komunikace je velice dobrá, ale dohody platí omezenou dobu. Poté je opět na ulici nepořádek a křik či pobíhající nahé děti. Města a obce by jistě uvítala nástroje, pomoc v podobě změn v přestupkovém zákoně.

Už jste naznačil, že město se chce více zaměřit na starší generaci. Co konkrétního plánujete?
Naše příspěvková organizace poskytuje služby pro stovky seniorů a chceme se věnovat těmto službám, aby senioři měli péči a bylo o ně postaráno. Služby chceme rozšiřovat. Budeme podporovat, aby senioři měli kvalitní život, mohli vyrazit na zájezd, do divadla. Na nové koalici bude rozhodnutí, zda stavět dům pro seniory na zelené louce, nebo hledat možnosti, jak najít úspory v rekonstrukci již stojícího objektu v centru města, kde se bavíme o nákladech ve výši téměř 100 milionů korun a kapacitě 35 až 40 lůžek.

Nezaměstnanost je nyní ve Šternberku 2,9 procenta. Historicky nejnižší. Jaké vidíte další možnosti pro investory a budoucí zaměstnavatele? Stávající průmyslová zóna je již plná.
Ta je obsazena ze sta procent. Pokud by přišel nějaký investor, řešili bychom s ním, případ od případu, jaké pozemky bychom nabídli. Ale díváme se dopředu a chceme mít v horizontu několika let nějakou lokalitu, která by do budoucna mohla sloužit jako průmyslová zóna. Vzniká projektová dokumentace pro územní plán, aby v těchto lokalitách bylo možné toto povolit.

Na čtrnáctitisícové město je ve Šternberku celkem dost supermarketů, obchodů s velkou prodejní plochou. Uvítáte další? Jaký je váš pohled?
Už když otevíralo Tesco, říkal jsem si, že na naše město je to hodně. Zástupci obchodních řetězců vysvětlovali, že z jejich pohledu to není o velikosti města, ale roli hraje více faktorů: blízkost Olomouce, okolní obce, u nichž město hraje roli „střediskové“ obce, nemocnice, kam dojíždí velký počet lidí, samozřejmě silnice na Opavu, po níž denně projede několik desítek tisíc vozidel. Na vznik dalšího supermarketu bych to už neviděl. Město ani žádný vhodný pozemek nemá. Myslím, že po otevření Kauflandu je trh ve Šternberku nasycen.

Menší obchody v centru města nelikvidují?
Strach jsem z toho měl. Není to tak. Řetězce se ohrožují samy mezi sebou.

V nejbližších letech může město čelit ještě většímu suchu než letos. Připravujete se?
Suchem se zabýváme. V některých místních částech už dnes není voda. Postupnými kroky chceme dovést a zkapacitnit vodovod v těchto místech. V Těšíkově vyčistíme městské studny, uděláme je hlubší. Díky tomu, že máme zpracovanou studii zadržování vody v krajině a protierozních opatření, otevřely se nám možnosti získat slušné finanční prostředky - přes MAS Šternbersko. Plánujeme obnovit některé krajinné prvky, retenční nádrže, vysadit stromy a zeleň.

Pitná voda je ve Šternberku v rukou města a obcí. V případě strategické suroviny nebudete muset v novém volebním období řešit, jak ji dostat zpět od zahraničního vlastníka. Byl to dobrý krok? Hlásí se další obce, že chtějí vstoupit do Sitky?
Kdysi Šternberk slýchal, jak udělal špatně, že jinde se nebudou muset o nic starat, zaplatí nájemné a hotovo. Jsme rádi, že se ukázalo, že jsme ve Šternberku tak hloupí nebyli. Sitka je ve velice dobré finanční kondici, rozvíjí se, daří se obnova infrastruktury. A ano, dokonce některé obce zvažují, že by do Sitky vložily svůj majetek.

Jak vidíte investice v místních částech? Konkrétně v Chabičově a Dalově?
Sem velké investice nešly, pokud se nebavíme o opravě kapličky nebo kulturního domu. Oproti tomu v příštích letech zde budou investovány poměrně velké peníze. V Chabičově se v příštím roce bude budovat kanalizace za 23 milionů korun, následovat bude oprava silnice a jsme dohodnuti s osadním výborem, že se opraví také chodníky. Koupili jsme zde pozemek, kde byla škola, a na něm bychom chtěli udělat náves, kde by se místní mohli setkávat. V Dalově máme zpracován projekt na kanalizaci, u které se ale blížíme 40 milionům.

Jak daleko nebo blízko je plavecký bazén?
Pokračuje projektová příprava a výběrové řízení na dodavatele.

Na závěr bych se zeptala na tým, radu města, s nímž půjdete k cíli. V minulém volebním období totiž postupně skončili tři radní. Bude stávající tým stabilní? Dokončí takto mandát?
Věřím, že koalice vydrží. Hlasování na prvním zastupitelstvu bylo takové, jaké jsme nezažili několik volebních období. Pro složení vedení města, rady hlasovali všichni zastupitelé. Opozice dala najevo, že chce spolupracovat, pokusit se prosadit některé své náměty. Od všech subjektů v zastupitelstvu města cítím zájem o spolupráci, což je velmi důležité.