Zájemci o práci v CATRIN se stanovisko svého zaměstnavatele dozvěděli hromadným e-mailem. Ten jim statutární zástupce rektora UP Vít Zouhar rozeslal 22 dní po nabytí platnosti dohod podepsaných koncem loňského roku.

„Do CATRIN se rozhodlo přejít téměř 270 zaměstnanců. V této chvíli však větší část z nich stále není administrativně převedená v evidenčních systémech univerzity, což výrazně komplikuje plný rozjezd ústavu,“ informoval v polovině ledna ředitel CATRIN Pavel Banáš.

Pevně věřil, že se těžkosti podaří brzy vyřešit. Vedení univerzity ale smetlo všechny dohody o změně pracovní smlouvy, podepsané i rektorem UP Jaroslavem Millerem v zastoupení, ze stolu.

Rozhodnutí padlo na základě usnesení Akademického senátu UP z 20. ledna.

„Vedení univerzity a děkani se přiklonili k právnímu rozboru právního oddělení UP, které považuje trojstranné dohody o změně pracovní smlouvy zaměstnanců přírodovědecké fakulty a jejich přechod do vysokoškolského ústavu CATRIN za neplatné,“ uvedla mluvčí olomoucké univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková s tím, že důvodem je chybějící podpis děkana přírodovědecké fakulty.

Děkan: Dohody vydržely 24 hodin

Podle zákona o vysokých školách mají orgány fakulty právo rozhodovat nebo jednat za veřejnou vysokou školu ve věcech pracovněprávních vztahů týkajících se fakulty.

Zaměstnanci přírodovědecké fakulty se však takovým jednáním cítí být podvedeni, postup kritizují i někteří členové Správní rady UP. Situací se zabývá také Vysokoškolský odborový svaz.

„Postupovali jsme zcela dle pokynů vedení Univerzity Palackého a v dobré víře podepsali dohody, které nám byly předloženy. Považujeme za naprosto nepřijatelné, že po třech týdnech nabytí účinnosti vedení UP tyto dohody zpochybňuje,“ reagoval Jakub Navařík, předseda Základní odborové organizace Vysokoškolského odborového svazu CATRIN.

Martin Kubala si stěžuje na chaos ze strany zastánců vysokoškolského ústavu.

Dle svých slov v uplynulých třech měsících spolu s dalšími kolegy absolvoval poměrně náročná a intenzivní jednání. Výsledkem byla Technická dohoda pro Přírodovědeckou fakultu UP a novela Statutu CATRIN.

„Bohužel veškeré úsilí nebylo respektováno, dohody nevydržely platit ani 24 hodin,“ vysvětlil děkan Kubala, proč dokumenty nepodepsal.

Neshody od roku 2018

Kvůli novému vysokoškolskému ústavu panují neshody mezi rektorátem školy, děkanátem přírodovědecké fakulty a částí zaměstnanců už od roku 2018.

CATRIN funguje od loňského října, dosud ale jen v omezeném režimu. Odblokovat situaci mělo pomoci memorandum děkanů ostatních fakult UP, jehož text deklaroval, že ústav bude plně v provozu od 1. ledna 2021.

Nepovedlo se a na protest vůči obstrukcím souvisejícím se zřízením ústavu v polovině prosince oznámil svoji rezignaci rektor UP Jaroslav Miller. Ve funkci setrvá do dubna 2021.

Spojení tří vědeckých center

Vysokoškolský ústav CATRIN vznikl integrací tří vědeckých center Univerzity Palackého v Olomouci – Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Ústavu molekulární a translační medicíny.

Zřízen byl oficiálně 1. srpna 2020, od 1. října je v provozu. Od ledna CATRIN řídí docent Pavel Banáš.

Po podání výpovědi či konci platnosti pracovní smlouvy bylo pod nový ústav převedeno zhruba 60 zaměstnanců přírodovědecké fakulty, dalších více než 200 zájemců čeká na výsledky komplikovaných jednání mezi vedením univerzity, fakultou i zástupci vědeckých center.